Ανακοινώνεται ότι η Συνεδρίαση αριθμ. 69/1-7-21 της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185 τ. Β΄/16-12-2013 της όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. απόφαση αριθμ. 92983/Ζ1/11-6-15 (ΦΕΚ 1329/2-7-15 τ. Β΄) και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4186/17-9-2013, του Ν. 4218/10-12-2013, τα άρθρα 1,2,3 καθώς και της Υπ. απόφασης αριθμ.Φ2/12/871/Β3/3-11-2005 (ΦΕΚ αρ. 1517/3-11-2005), αποφάσισε, για το ακαδ. έτος 2021-22, η κατάταξη: α) των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισοτίμων ιδρυμάτων του εξωτερικού και των πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, β) των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού, να γίνει στο τρίτο (Γ΄) εξάμηνο σπουδών, ύστερα από εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα:

1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Ύλη:
· Το επιστημονικό πεδίο της χωρικής ανάπτυξης: Εξέλιξη και βασικές συνιστώσες.
· Η χωρική υπόσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (Εισαγωγή. Θεωρίες του τόπου εγκατάστασης της γεωργικής παραγωγής. Θεωρίες χωροθέτησης του δευτερογενούς τομέα με έμφαση στη βιομηχανία – Γενικά – Κλασική
Σχολή: Προσέγγιση ελάχιστου κόστους, Προσέγγιση της χωροθετικής αλληλεξάρτησης-περιοχής αγοράς).
· Οργάνωση του δικτύου των οικισμών (Η ιεράρχηση των πόλεων την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Θεωρία των κεντρικών τόπων. Κατανομή των οικισμών κατά πληθυσμιακό μέγεθος. Ανταγωνισμός πόλεων).
· Ο σχεδιασμός και ο χωροταξικός σχεδιασμός (Οι έννοιες του αναπτυξιακού και του χωροταξικού σχεδιασμού. Η θεωρία χωρικής ανάπτυξης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Οι νέες κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής. Οι χωρικές παρεμβάσεις. Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής και διασυνδέσεις της με άλλες πολιτικές. Οι χωρικές ενότητες σχεδιασμού, οι φορείς και τα όργανα του Χωροταξικού Σχεδιασμού. Η συγκρότηση των  χωροταξικών σχεδίων).
· Οι χωρικές ενότητες και ο σχεδιασμός (Γενικά).

Βιβλιογραφία:
· Καυκαλάς Γ. (2004) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης, Κριτική, Αθήνα.
· Λαμπριανίδης Λ. (2012) Οικονομική Γεωγραφία, Πατάκης, Αθήνα.
· Αγγελίδης Μ. (2000) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Συμμετρία, Αθήνα.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ύλη:
•    Βασικές έννοιες οικονομικής γεωγραφίας (Σχέση με συγγενείς επιστήμες, χώρος, τόπος, τοποθεσία, περιοχή και περιφέρεια)
•    Νέες θεωρίες/προσεγγίσεις  οικονομικής γεωγραφίας (Μετα-φορντισμός, Νέα περιφερειακότητα, Νέα Οικονομική Γεωγραφία, εξελικτική γεωγραφία και δίκτυα, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας,
•    Βιομηχανική χωροθέτηση
•    Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης
•    Ύπαιθρος και αστικοποίηση
•    Η αγορά και το αστικό περιβάλλον
•    Η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη σήμερα
•    Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Παγκοσμιοποίηση.

Βιβλιογραφία:
•    Λαμπριανίδης, Λ. (2012), Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας Και Εμπειρικά Παραδείγματα, Αθήνα, Πατάκης, 3η έκδ. βελτ. και συμπλ.
•    Λυμπεράκη, Α. και Σκορδίλη, Σ. (2019), Οικονομική Γεωγραφία: Οι νέες συντεταγμένες του παγκόσμιου χάρτη της χωροθέτησης και χωρικής οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, Αθήνα, Κριτική.
•    Κουρλιούρος, Η.Α. (2011), Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου: Οικονομική Γεωγραφία της Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης και της Άνισης Ανάπτυξης, Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός.


3) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ύλη:
Μια πρώτη έννοια του Χάρτη. Χαρτογραφική Διαδικασία. Ιστορική Εξέλιξη της Χαρτογραφίας. Η Κλίμακα. Τύπος και προέλευση δεδομένων. Ανάλυση Χαρτογραφικών Δεδομένων. Η Ομαδοποίηση μιας συστατικής σειράς σε σειρές. Γήινη σφαίρα και Χάρτης. Οι Προβολές. Η αναγνώριση του Χάρτη.  
Πρωτογενείς και Παράγωγοι Χάρτες. Χαρτογραφικές Εφαρμογές. Το Υπόβαθρο. Ο Τοπογραφικός Χάρτης. Χαρτογραφικός Αυτοματισμός. Η  Χαρτογραφική Εκτύπωση. Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία. Οι Οπτικές Μεταβλητές. Δεδομένα και Ιδιότητες των Οπτικών Μεταβλητών. Παρουσίαση και Αναγνωσιμότητα του Χάρτη. Το Υπόμνημα. Η Τυπολογία των Χαρτών. Το Λογισμικό στη Χαρτογραφία.

Βιβλιογραφία:
· Λιβιεράτος Ε. (1992). Γενική Χαρτογραφία και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
· Σιδηρόπουλος Γ. (2006). Εισαγωγή στη Γραφική Σημειολογία. Θεματική Χαρτογραφία, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2021 και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 1-15 Δεκεμβρίου 2021.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr