Η Εξωτερική Αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (EEA). Σκοπός της είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής γνώμης με τους ακόλουθους στόχους:

 • την επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης
 • την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων του Τμήματος στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας
 • τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr