Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στο ΤΜΧΑ συντονίζονται και πραγματοποιούνται με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

Αθανάσιος Καλογερέσης, Επίκουρος καθηγητής (συντονιστής)
Ελισάβετ Θωϊδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Δήμητρα Βαγιωνά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Διονύσιος  Λατινόπουλος, Επίκουρος καθηγητής
Παναγιώτης- Αρίων  Χατζηπροκοπίου, Επίκουρος καθηγητής

 

Βασικές αρμοδιότητες της ΟΜΕΑ:

 • Η διεξαγωγή, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ. του ΑΠΘ, της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
 • Η παρακολούθηση της συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων/απαντήσεων στα μέλη του Τμήματος
 • Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων για την αξιολόγηση στοιχεία
 • Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
 • Η οργάνωση και πραγματοποίηση, σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ, της Εξωτερικής Αξιολόγησης

Η ΟΜ.Ε.Α. επικουρείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ και τις Επιτροπές του Τμήματος, από το διοικητικό προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr