Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τα φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Στην ευθύνη της Γραμματείας ανήκουν:

 • Η γενική διοικητική υποστήριξη όλων των λειτουργιών του τμήματος.
 • Οι εγγραφές των φοιτητών/τριών.
 • Η τήρηση του αρχείου των φοιτητών/τριών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιδόσεις (βαθμολογίες), υποτροφίες και η χορήγηση διπλωμάτων.
 • Η παραλαβή των κατ’ έτος δηλώσεων επιλογής μαθημάτων των φοιτητών/τριών και η σύνταξη σχετικών καταστάσεων.
 • Η έκδοση πιστοποιητικών.
 • Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr