1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης"

Τηλέφωνο / email

2310 995934
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική"

Τηλέφωνο / email

2310 700617
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων έναντι Εργαστηρίου Γεωδαιτικής /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  3. ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος"

Τηλέφωνο / email

2310 995954
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων έναντι Εργαστηρίου Γεωδαιτικής /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη"

Τηλέφωνο / email

2310 995726
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  5. ΓΡΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Γεωγραφική ανάλυση και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για τη χωρική ανάπτυξη"

Τηλέφωνο / email

2310 995450
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  6. ΘΩΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός"

Τηλέφωνο / email

2310 995518
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  7. ΚΑΪΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)"

Τηλέφωνο / email

2310 991456
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων, δίπλα στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής /


  8. ΚΑΚΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Τηλέφωνο / email

2310 995581
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

... /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  9. ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Χωρική ανάπτυξη και διεθνείς στρατηγικές χωροθέτησης"

Τηλέφωνο / email

2310 995498
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  10. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Χαρτογραφία-Γεωγραφία και Εκτίμηση και Ανάλυση των Αξιών των Ακινήτων"

Τηλέφωνο / email

2310 991457
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων δίπλα στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής /


  11. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός»"

Τηλέφωνο / email

2310 995443
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  12. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων"

Τηλέφωνο / email

2310 994248, 6944264941
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /


  13. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Προγραμματισμός"

Τηλέφωνο / email

2310 285979 / 2310 279955
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  14. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Δικτύων και Μεταφορών"

Τηλέφωνο / email

2310 995584
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

6ος όρ. Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου"

Τηλέφωνο / email

2310998816, 6972724770
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων δίπλα στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  16. ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολεοδομική οργάνωση: πολιτικές και μοντέλα χρήσεων γης"

Τηλέφωνο / email

2310 995444
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  17. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία"

Τηλέφωνο / email

2310 995973
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων /

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό


  18. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία του Χώρου"

Τηλέφωνο / email

2310 995499
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων / Παρασκευή 14.00-16.00 (προσυνεννόηση μέσω email)


  19. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός Χώρος: Αναδιάρθρωση και Μεταναστευτικές Ροές"

Τηλέφωνο / email

2310 991418
Πατήστε για αποστολή email

Γραφείο / Ώρες

1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων / προσυνεννόηση για συνάντηση μέσω email

CV / Προσωπική Ιστοσελίδα

e-βιογραφικό ΑΠΘ
Σύντομο βιογραφικό

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr