Παρουσίαση ερευνητικού έργου του Τμήματος

Κύριοι στόχοι του Τμήματος για την έρευνα:

 • Διευκόλυνση, ενθάρρυνση και προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα του Τμήματος μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση
 • Περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών των μελών του ΤΜΧΑ με άλλα τμήματα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού
 1. Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη
 2. Πολεοδομικός προγραμματισμός και αστική ανάπτυξη
 1. Χωρικός σχεδιασμός
 2. Αναπτυξιακές διαδικασίες
 3. Περιβαλλοντική διαχείριση - προστασία
 4. Κοινωνικές διεργασίες, κτλ

 

H πολιτική έρευνας που ακολουθείται στο ΤΜΧΑ περιλαμβάνει:

 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία της επιτροπής «Αξιολόγησης και Ανάπτυξης»
 • Θεσμοθέτηση δύο νέων εργαστηρίων την τελευταία διετία (2019 2021)
 • Χρηματοδότηση εκπροσώπησης του ΤΜΧΑ σε διεθνή δίκτυα (ΑΕSOP, ESPON)
 • Χρηματοδότηση συμμετοχής σε συνέδρια, διοργάνωση ημερίδων, διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Συμμετοχή των μελών του Τμήματος σε ερευνητικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και του εξοπλισμού
 • Διαχρονική παρακολούθηση της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος μέσα από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος
 • Δράσεις διάχυσης της έρευνας
   

Υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας σε επίπεδο Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) από την Επιτροπή Ερευνών:

 • Διαδικασίες χρηματοδότησης
 • Διαχείριση ερευνητικών κονδυλίων

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr