Πρόεδρος: Ελισάβετ Θωίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Διονύσιος Λατινόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας: Γεωργία Κωνσταντίνου

Διατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι:

Ν. Ροδολάκης Πρόεδρος, Ν. Καλογήρου Αναπλ. Πρόεδρος (2004-2008)

Ν. Καλογήρου Πρόεδρος, Δ. Αγγελίδης Αναπλ. Πρόεδρος (2008-2010)

Ι. Μυλόπουλος Πρόεδρος, Γ. Καυκαλάς Αναπλ. Πρόεδρος (2010-2012)

Ι. Μυλόπουλος Πρόεδρος, Π. Λατινόπουλος Αναπλ. Πρόεδρος (2012-2013)

Π. Λατινόπουλος Πρόεδρος, Ε. Παπαδοπούλου Αναπλ. Πρόεδρος (2013-2015)

Π. Λατινόπουλος Πρόεδρος, Αθ. Γιαννακού Αναπλ. Πρόεδρος (2015-2016)

Αθ. Γιαννακού Πρόεδρος , Ελ. Θωίδου Αναπλ. Πρόεδρος (2016-2017)

Ε. Παπαδοπούλου Πρόεδρος, Ε. Θωίδου Αναπλ. Πρόεδρος (2017-2020)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr