Τo Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, καλλιέργεια, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με την Διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών και φοιτητών στο πεδίο της διδασκαλίας και της έρευνας.

Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών επιτυγχάνεται με την συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων, με τη σύναψη και υλοποίηση Διμερών συμφωνιών μεταξύ του Α.Π.Θ. και Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, καθώς και με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Α.Π.Θ., η οποία υλοποιείται τόσο με το πρόγραμμα ERASMUS+ όσο και με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Erasmus Mundus, Eramsus+ International κ.ά).

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική Ιστοσελίδα: https://www.auth.gr/international

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr