Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA.

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/535/25290/31-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΙΣ465ΧΘΨ-Ι66) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το υπόψη θέμα, για την ενημέρωσή σας.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr