Στις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υπάγονται συνεργασίες του Α.Π.Θ. με περισσότερα από 500 ευρωπαϊκά και άλλα πανεπιστήμια για την ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων, τη διεξαγωγή εντατικών μαθημάτων κ.λ.π. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 400 ξένους φοιτητές και στέλνει σε άλλες χώρες περίπου 600 από τους φοιτητές του. Το Τμήμα παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά. κ.ά.

Τρέχουσες Erasmus+ Συμφωνίες

 

Οδηγός προγράμματος Erasmus+ (ENG/GR)


Σχετικός Ιστότοπος: Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr