ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Διεύθυνση: Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη
Email: info@plandevel.auth.gr
Τηλέφωνα
Γεωργανάκης Βασίλειος 2310 995768, vgeorgan@plandevel.auth.gr
Δινάκης Λάζαρος 2310 991430, ldinakis@plandevel.auth.gr
Λιάρτσης Ιωάννης 2310 991430, liartsis@plandevel.auth.gr
Ράγια Ευαγγελία 2310 994582, eragia@plandevel.auth.gr
Κωνσταντίνου Γεωργία 2310 994179, Προϊσταμένη Γραμματείας, info@plandevel.auth.gr

Βιβλιοθήκη
(κτίριο Βιβλιοθήκης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών)
2310 991453
Γιαρένης Στυλιανός giarenis@plandevel.auth.gr

ΝΗΣΙΔΑ Η/Υ
(3ος όροφος Πτέρυγας Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών)
Τηλ. 2310 991449
Email: lbozis@plandevel.auth.gr
Μπόζης Ελευθέριος, Υπεύθυνος Νησίδας Η/Υ

Αναζήτηση προσώπων Α.Π.Θ.: http://www.auth.gr/usersearch

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr