Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο ΤΜΧΑ ΑΠΘ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης".

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10601) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΤΜΧΑ μέχρι τις 15 Μαΐου 2019.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr