Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος έχει οριστεί από την Τρίτη  29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://stegastiko.minedu.gov.gr/) που αφορά στην ειδική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης


Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτυγχάνεται, αφού ο δικαιούχος (φοιτητής ή γονέας) συμπληρώσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του έχει δοθεί από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.


Ο δικαιούχος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

 • τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή
 • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φοιτητή και του έτερου γονέα εάν ο δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου/της συζύγου του (αν υφίσταται) στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής
 • τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail)


Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή, το υπό αξιολόγηση στοιχεία δεν μπορούν να διασταυρωθούν, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος (Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ) δια μέσω του Τμήματος που φοιτά ο φοιτητής, συμπληρωματικά δικαιολογητικά  όπως πχ:

 1. Υποβληθείσα αίτηση (εκτυπωμένη)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή (όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό συμβόλαιο ή τη βεβαίωση και απόδειξη παραμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση
 5. Το ή τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά μετά από τις 4 Οκτωβρίου 2021.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο υποβολής πρόσθετων- εντύπων δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος του ακαδημ. έτους 2020-21, παρακαλούμε δείτε το σχετικό συνημμένο που ακολουθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About

Διευκρινιστική εγκύκλιος 2020-2021 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Για την αίτηση στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Για διευκρινίσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα  επικοινωνείστε με το ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΠΘ
Τηλ. Επικοινωνίας : 2310- 996743 (Δήμητρα Χούτου-Περάκη), 2310-995132 (Σάββας Κουγιουμτζόγλου)

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr