Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης καθηγητή στο ΤΜΧΑ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη".

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3898) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΤΜΧΑ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr