Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκε  η διαδικασία υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας  μεταξύ του Α.Π.Θ. και του University of Delaware των ΗΠΑ, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr