Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

ακολούθως θα βρείτε μία πρόσκληση για να συμμετέχετε σε μία Εθνική Ομάδα Εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με την υλοποίηση της ιδέας της "Πράσινης Πόλης". Η τεχνογνωσία και η εμπειρία σας θα μπορούσαν να προσφέρουν μία εξαιρετικά σηματική γνώση για βασικά θέματα τα οποία η Ελλάδα πρέπει να εκτιμήσει και να ξεπεράσει στον τομεά αυτό. Η συμμετοχή σας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, όπως άλλωστε και οποιασδήποτε μορφής ανάδραση σχετικά με την αρχική πρόταση.

BUILD SEE

*Αντιμετωπίζοντας το χάσμα μεταξύ των ενδείξεων της ΕΕ και την πρακτική εφαρμογή τους στην πράσινη οικιστική ανάπτυξη και την κοινωνικο οικολογική επανεκτίμηση των κατοικημένων εκτάσεων στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.*


Εθνική Ομάδα Εργασίας:

Εισαγωγή Καινοτομίας και Τεχνολογιών στον Πράσινο και έξυπνο σχεδιασμό των κτιριών και Πόλεων

Με σκοπό την πλεον εισαγωγή και χρήση της καινοτομίας και ποικίλων ψηφιακών τεχνολογιών σε θέματα «Πράσινης και ευφυούς ανάπτυξης Πόλεων», το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (EKETA/ΙΠΤΗΛ) έχει συγκροτήσει μία μία Εθνική Ομάδα Εργασίας*, η οποία μέσα από ανοιχτό και δομημένο διάλογο θα επιδιώξει να διαγνώσει αφενός τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα (και κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα) και εμποδίζουν μία αποτελεσματική εφαρμογή μιας «πράσινης πόλης» και αφετέρου νααναδείξει τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή/και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή eco-friendlyπρακτικών στον ενεργειακό σχεδιασμό των αστικών κέντρων. Η Ομάδα Εργασίας συντονίζεται από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και οργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη BUILDSΕΕ -Αντιμετωπίζοντας το χάσμα μεταξύ των ενδείξεων της ΕΕ και την πρακτική εφαρμογή τους στην πράσινη οικιστική ανάπτυξη στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το κύριο έργο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί στο να αναλύσει τις νέες τεχνολογίες (ΤεχνολογίεςΠληροφορίας & Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες) και τις καινοτόμες μεθόδους/πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ή και εφαρμόζονται διεθνώς , προωθώντας την Πράσινη ανάπτυξη των πόλεων και αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πράσινης πόλης και ενεργειακών σχεδιασμών.

Η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί με :
- Την χαρτογράφηση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή στον Πολεοδομικό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους, και διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητικά πρότυπα και ενεργειακές πρακτικές οικιστικής ανάπτυξης.
- Την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την εκμετάλλευση τους στον νέο αστικό σχεδιασμό πόλεων .
- Τον εντοπισμό καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων στον τομέα της Πράσινης ανάπτυξης προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση και μεταφόρα των πλέον βέλτιστων και κατάλληλων πρακτικών, διαδικασιών και μηχανισμών

- Την ευνοϊκή υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών οικοδομώντας μία στενή σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομέις .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.build-see.eu

Κύριο πρόσωπο επικοινωνίας για την Ομάδα Εργασίας:

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: +30-2311-257722
Fax: +30-2310-474128
E-mail: kvotis@iti.gr

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr