Ημερομηνία Εκδήλωσης (Έναρξη - Λήξη): 
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 - Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

3η πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων (15 Φεβρουαρίου 2019)

Πέντε χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο (2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και μετά την πραγματοποίηση δύο ακόμη συνεδρίων σε Θεσσαλονίκη1 και Αθήνα, το τέταρτο συνέδριο για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες προσκαλεί τους μελετητές, αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε μια ακόμη συνάντηση με σκοπό την καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία ευκαιριών για νέες συνεργασίες.
Στο συνέδριο του 2019, η έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και της δικτύωσης ως βασικών συντελεστών του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι ΠΔΒ. Η ολοένα εντεινόμενη ψηφιοποίηση και η δικτύωση επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής, της εργασίας και της κατανάλωσης στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους, δημιουργώντας μια σειρά από ανοικτά ερωτήματα για την έρευνα και θέτοντας μια σειρά από ζητήματα για την πολιτική. Πολλά από αυτά, δεν αφορούν αποκλειστικά τις ΠΔΒ, ωστόσο ο, εν πολλοίς άυλος και συμβολικός, χαρακτήρας των τελευταίων τις εντάσσει στους κατεξοχήν επηρεαζόμενους τομείς δραστηριότητας.

1  http://www.plandevel.auth.gr/CREATIVE_THESS_CONF_2015/programme.htm

 •   Οι ΠΔΒ στην εποχή της οικονομίας της κατ’ αποκοπή εργασίας (gig economy)
 •   Ο ρόλος των platforms στην οργάνωση των ΠΔΒ
 •   Νέες μορφές χρηματοδότησης και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (crowdfunding, νέες μορφές μάρκετινγκ των ΠΔΒ, κ.λπ. κ.λπ.)
 •   Η εργασία στην νέα οικονομία (ένταξη των εργαζομένων των ΠΔΒ σε παγκόσμια παραγωγικά δίκτυα· κινητικότητα εργαζομένων / επιχειρήσεων· εργασιακή επισφάλεια, συνεργατικοί χώροι και κολεκτίβες)
 •   ΠΔΒ στην εποχή της ψηφιοποίησης και τόπος: συμβατές ή ασύμβατες έννοιες;
 •   Οι ΠΔΒ και ο ρόλος τους στην Κυκλική Οικονομία: νέα υλικά, νέες τεχνικές, νέα μοντέλα συνεργασίας
 •   Το κοινό των ΠΔΒ: Πρόσληψη και κατανάλωση στις νέες συνθήκες
 •   Χωρικές ανισότητες στην δημιουργική οικονομία
 •   Χωρικές συγκεντρώσεις και δημιουργικά οικοσυστήματα
 •   Χαρτογραφήσεις της δημιουργικότητας
 •   Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και χάραξη πολιτικών: από το τοπικό στο υπερεθνικό επίπεδο.

Στο συνέδριο θα υπάρξουν ειδικές συνεδρίες για νέους/ες ερευνητές/ριες (φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες), ειδικά σεμινάρια μεθοδολογίας, καθώς και δράσεις δικτύωσης των συμμετεχόντων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα οργανωθεί μια σειρά από φροντιστηριακές συνεδρίες (one-on-one sessions) που θα απευθύνεται σε νέους ερευνητές (υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) και θα τους δίνεται η δυνατότητα να συναντηθούν κατ’ ιδίαν με μέλη ΔΕΠ για να συζητήσουν για 20 λεπτά ένα μέρος της δουλειάς τους, που μπορεί να είναι ένα ερευνητικό άρθρο προς δημοσίευση, μια πρόταση για χρηματοδότηση κ.λπ.

 

 • Εκτενείς περιλήψεις: έκταση μέχρι 1500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρεται τίτλος ανακοίνωσης, θεματική ενότητα, καθώς και ονοματεπώνυμο, φορέας, ιδιότητα και email συγγραφέα(ων). Στο ίδιο αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνεται (ως παράρτημα) σύντομο βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα(ων) (έως 100 λέξεις), το οποίο δεν θα προσμετρηθεί στις λέξεις της περίληψης.
 • Υλικό για one-on-one sessions (ερευνητικό άρθρο προς δημοσίευση, πρόταση για χρηματοδότηση).
 • θα πρέπει να σταλούν στο kaloger@auth.gr, μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 

 • Prof. Oliver Ibert, Head of Department, Leibniz Institute for Research on Society and Space
  Ομιλία με θέμα: Open Creative Labs as Drivers of Urban Development: Innovation, Adaptability and Complementary Work Places
 • Barbara Stacher, Policy Officer Economy of Culture, Directorate General for Education and Culture, European Commission
  Ομιλία με θέμα: An update on EU cultural policies and funding opportunities for the CCIs
 • Nikos Smyrnaios, Maître de conférences / Associate professor, Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales, Université de Toulouse
  Ομιλία με θέμα: TBD

 

50 ευρώ (30 ευρώ για φοιτητές και νέους ερευνητές2)

2  Πέντε έτη από την λήψη του διδακτορικού διπλώματος

 

Οργανωτική Επιτροπή
Θανάσης Καλογερέσης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ
Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΠΘ
Βασίλης Αυδίκος, Eπίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αφροδίτη Ξενίδου, Υποψήφια Διδάκτορας, ΑΠΘ
Ειρήνη Ηλιοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΠΑ, Πάντειο


Επιστημονική Επιτροπή-
Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Γιωργός Γριτζάς, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ
Αλέξιος Δέφνερ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελισάβετ Θωίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Αθανάσιος Καλογερέσης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ
Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μάρθα Μιχαηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πάντειο, Πανεπιστήμιο
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αντώνης Ροβολής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σοφία Σκορδίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Νικόλας Σουλιώτης, Ερευνητής Γ’, ΕΚΚΕ
Γιώργος Τσουρβάκας, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Κατηγορία Εκδήλωσης: 
Ημερομηνία ανάρτησης: 
14/12/2018

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr