Ημερομηνία Εκδήλωσης (Έναρξη - Λήξη): 
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013


Ο Λέκτορας Γ. Γριτζάς συμμετέχει στα μαθήματα του Λαϊκού Πανεπιστημίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

www.univsse.gr

Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές
Δευτέρα

25.02.2013

7.00 - 9.00 μμ
Η εναλλακτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Παραδείγματα από ΗΠΑ και Γερμανία
Γιώργος Γριτζάς, Λέκτορας Τμ. Μηχ. Χωρ. – Ανάπτυξης ΑΠΘ

Κάρολος Καβουλάκος, Λέκτορας Τμ. Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος», Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη

Το συνολικό πρόγραμμα θα το βρείτε στο www.univsse.gr

Πληροφορίες για το εγχείρημα:

“Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2013 από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, www.proskalo.net).

Απευθύνεται στους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης των συμμετεχόντων στις ιδέες, αξίες και αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της άμεσης δημοκρατίας και του συνεργατισμού.”

Ημερομηνία ανάρτησης: 
20/02/2013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr