Οι φοιτητές, για την παραλαβή των διδακτικών βιβλίων που επιλέγουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» οφείλουν, εκτός από το 12-ψήφιο αριθμό PIN, να επιδεικνύουν στους υπεύθυνους των σημείων διανομής την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης), ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα χορήγησης συγγραμμάτων σε μη δικαιούχους. Επιπρόσθετα, για τη χορήγηση των συγγραμμάτων σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη εξουσιοδότηση του δικαιούχου φοιτητή. Οι φοιτητές υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των κωδικών που τους παρέχονται από το Ίδρυμα φοίτησης τους για την πρόσβαση στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», διότι ενδεχόμενη διαρροή τους είναι δυνατόν να έχει ως επίπτωση την αδυναμία παραλαβής των συγγραμμάτων τους. (σύμφωνα με οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τρίτη, 23 Απριλίου 2013
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr