Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00-11:00 π.μ. στην πρώτη δημόσια παρουσίαση θέματος «Ο ρόλος του τουρισμού στην διαμόρφωση των οικονομιών της κοινότητας», για τον ορισμό τίτλου της διδακτορικής διατριβής του κ. Τριαντάφυλλου Πλιάκα, υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τους κ. κ. Γ. Γριτζά, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ (Επιβλέπων), Π-Α Χατζηπροκοπίου, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ (μέλος), Δ. Λατινόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΧΑ (μέλος).                             


Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom Meeting:

https://authgr.zoom.us/j/97540425184

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr