Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00-10:00 π.μ. στην πρώτη δημόσια παρουσίαση θέματος «Δικτύωση εγχειρημάτων εναλλακτικών οικονομιών στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού σχεδιασμού υλοποίησης εναλλακτικών αναπτυξιακών οραμάτων», για τον ορισμό τίτλου της διδακτορικής διατριβής του κ. Ευστρατίου Ναλμπάντη, υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τους κ. κ. Γ. Γριτζά, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ (Επιβλέπων), Αθ. Καλογερέση, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ (μέλος), Π-Α Χατζηπροκοπίου, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ (μέλος).                             


Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom Meeting:

https://authgr.zoom.us/j/93828605772

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr