Για τα παρακάτω μαθήματα έχουν προγραμματιστεί και ξεκίνησαν φροντιστηριακά μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται από το elearning και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων σχετικά με τα φροντιστηριακά μαθήματα αυτά.

ΣΕ 3-1 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
ΣΕ 8-1 Πολεοδομικά Σχέδια και Μελέτες
Θ1-1 Πόλη και Πολεοδομία
Θ9-Ε2 Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού
ΣΕ5-1 Χωροταξικός Σχεδιασμός
ΣΕ7-1 Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός Μητροπολιτικών Περιοχών
Θ8-Ε3 Χωρικός Σχεδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Θ8-Ε8 Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια
ΣΕ2-1 Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό
Θ9-Ε3 Η χρήση γης στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό
Ε1-2 Τοπογραφία -Γεωδαισία
Ε4-1 Φωτογραμμετρία
ΣΕ6-1 Προγραμματισμός Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Θ5-2 Οικονομική Γεωγραφία
Θ7-Ε5 Ειδικά Θέματα Παγκοσμιοποίησης και Ανάπτυξης
Θ8-Ε9 Οργάνωση Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Χωρική Ανάπτυξη
Θ8-Ε5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θ5-1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Θ7-Ε2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι όλοι/όλες οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ανακοινώσεις που τους αφορούν.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr