Ανακοινώνεται ότι η Συνεδρίαση αριθμ. 69/1-7-21 της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185 τ. Β΄/16-12-2013 της όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. απόφαση αριθμ. 92983/Ζ1/11-6-15 (ΦΕΚ 1329/2-7-15 τ. Β΄) και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4186/17-9-2013, του Ν. 4218/10-12-2013, τα άρθρα 1,2,3 καθώς και της Υπ. απόφασης αριθμ.Φ2/12/871/Β3/3-11-2005 (ΦΕΚ αρ. 1517/3-11-2005), αποφάσισε, για το ακαδ. έτος 2021-22, η κατάταξη: α) των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισοτίμων ιδρυμάτων του εξωτερικού και των πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, β) των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού, να γίνει στο τρίτο (Γ΄) εξάμηνο σπουδών, ύστερα από εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα:

1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Ύλη:
· Το επιστημονικό πεδίο της χωρικής ανάπτυξης: Εξέλιξη και βασικές συνιστώσες.
· Η χωρική υπόσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (Εισαγωγή. Θεωρίες του τόπου εγκατάστασης της γεωργικής παραγωγής. Θεωρίες χωροθέτησης του δευτερογενούς τομέα με έμφαση στη βιομηχανία – Γενικά – Κλασική
Σχολή: Προσέγγιση ελάχιστου κόστους, Προσέγγιση της χωροθετικής αλληλεξάρτησης-περιοχής αγοράς).
· Οργάνωση του δικτύου των οικισμών (Η ιεράρχηση των πόλεων την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Θεωρία των κεντρικών τόπων. Κατανομή των οικισμών κατά πληθυσμιακό μέγεθος. Ανταγωνισμός πόλεων).
· Ο σχεδιασμός και ο χωροταξικός σχεδιασμός (Οι έννοιες του αναπτυξιακού και του χωροταξικού σχεδιασμού. Η θεωρία χωρικής ανάπτυξης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Οι νέες κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής. Οι χωρικές παρεμβάσεις. Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής και διασυνδέσεις της με άλλες πολιτικές. Οι χωρικές ενότητες σχεδιασμού, οι φορείς και τα όργανα του Χωροταξικού Σχεδιασμού. Η συγκρότηση των  χωροταξικών σχεδίων).
· Οι χωρικές ενότητες και ο σχεδιασμός (Γενικά).

Βιβλιογραφία:
· Καυκαλάς Γ. (2004) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης, Κριτική, Αθήνα.
· Λαμπριανίδης Λ. (2012) Οικονομική Γεωγραφία, Πατάκης, Αθήνα.
· Αγγελίδης Μ. (2000) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Συμμετρία, Αθήνα.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ύλη:
•    Βασικές έννοιες οικονομικής γεωγραφίας (Σχέση με συγγενείς επιστήμες, χώρος, τόπος, τοποθεσία, περιοχή και περιφέρεια)
•    Νέες θεωρίες/προσεγγίσεις  οικονομικής γεωγραφίας (Μετα-φορντισμός, Νέα περιφερειακότητα, Νέα Οικονομική Γεωγραφία, εξελικτική γεωγραφία και δίκτυα, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας,
•    Βιομηχανική χωροθέτηση
•    Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης
•    Ύπαιθρος και αστικοποίηση
•    Η αγορά και το αστικό περιβάλλον
•    Η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη σήμερα
•    Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Παγκοσμιοποίηση.

Βιβλιογραφία:
•    Λαμπριανίδης, Λ. (2012), Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας Και Εμπειρικά Παραδείγματα, Αθήνα, Πατάκης, 3η έκδ. βελτ. και συμπλ.
•    Λυμπεράκη, Α. και Σκορδίλη, Σ. (2019), Οικονομική Γεωγραφία: Οι νέες συντεταγμένες του παγκόσμιου χάρτη της χωροθέτησης και χωρικής οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, Αθήνα, Κριτική.
•    Κουρλιούρος, Η.Α. (2011), Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου: Οικονομική Γεωγραφία της Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης και της Άνισης Ανάπτυξης, Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός.


3) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ύλη:
Μια πρώτη έννοια του Χάρτη. Χαρτογραφική Διαδικασία. Ιστορική Εξέλιξη της Χαρτογραφίας. Η Κλίμακα. Τύπος και προέλευση δεδομένων. Ανάλυση Χαρτογραφικών Δεδομένων. Η Ομαδοποίηση μιας συστατικής σειράς σε σειρές. Γήινη σφαίρα και Χάρτης. Οι Προβολές. Η αναγνώριση του Χάρτη.  
Πρωτογενείς και Παράγωγοι Χάρτες. Χαρτογραφικές Εφαρμογές. Το Υπόβαθρο. Ο Τοπογραφικός Χάρτης. Χαρτογραφικός Αυτοματισμός. Η  Χαρτογραφική Εκτύπωση. Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία. Οι Οπτικές Μεταβλητές. Δεδομένα και Ιδιότητες των Οπτικών Μεταβλητών. Παρουσίαση και Αναγνωσιμότητα του Χάρτη. Το Υπόμνημα. Η Τυπολογία των Χαρτών. Το Λογισμικό στη Χαρτογραφία.

Βιβλιογραφία:
· Λιβιεράτος Ε. (1992). Γενική Χαρτογραφία και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
· Σιδηρόπουλος Γ. (2006). Εισαγωγή στη Γραφική Σημειολογία. Θεματική Χαρτογραφία, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα διεξαχθούν 13-15 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
Οικονομική Γεωγραφία Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 11:00-13:00 Νησίδα Υπολογιστών TMXA
Οργάνωση του χώρου και Χωροταξία Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 12:00-14:00 Β3
Θεματική Χαρτογραφία-Οπτικοποίηση Γεωγραφικών Δεδομένων Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 14:00-16:00 Β3

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες Β3 στον 2ο όροφο στη Β’ Πτέρυγα (Πολιτικών Μηχανικών) και στη Νησίδα Υπολογιστών στον 3ο όροφο στη Γ΄ Πτέρυγα (Τοπογράφων Μηχανικών)
Κατά την πρώτη ημέρα οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μισή ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται ένα τέταρτο νωρίτερα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με την τις ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως ισχύει, και ΥΑ 48918/Ζ1/28-4-2021 (ΦΕΚ 1818/Β/29-4-2021) «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».
Επισημαίνεται ότι:

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και παρ. 5 του άρθρου 1 της παραπάνω 48918/Ζ1/28-4-2021 ΥΑ «Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει» και «Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-9-2021(ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021) ΚΥΑ: Η συμμετοχή στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική. Κατά την είσοδο στο κτίριο θα διενεργείται από υγειονομικούς ελεγκτές έλεγχος των παραπάνω πιστοποιητικών και έλεγχος ταυτοπροσωπίας με επίδειξη σχετικού εγγράφου (αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο).

Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο, αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολογία.
Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr