Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της, από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

Αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης τριών διεθνών διαγωνισμών:  WRICOS (Writing Contest of SUN), PHOCOS (Photo Contest of SUN) και S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021.

 

1. S-DECOS 2021

- Λόγω της επιδημίας COVID-19, το Silk Road Universities (SUN) Network αποφάσισε να διεξάγει διαδικτυακό διαγωνισμό ομιλίας.

- Θέμα: «Speaking hopes» στην εποχή του COVID-19.

- Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “S-DECOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

2. PHOCOS 2021

- Θέμα: «The Silkroads Architecture, Traditional and Modern»

- Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “PHOCOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

 

2. WRICOS 2021

- Ποίημα: «Το τραγούδι του Δρόμου του Μεταξιού». Συγγραφή στίχων για το τραγούδι του SUN, που θα αναδεικνύει το πνεύμα του Δρόμου του Μεταξιού

- Δοκίμιο: «Τι μπορούν να κάνουν οι φοιτητές και τα Πανεπιστήμια για την ειρηνική συνύπαρξη, την κοινή ευημερία και την αειφόρο πολιτιστική ποικιλομορφία κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού;»

- Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “΅WRICOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr