Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα διαθέτει νέο πρόγραμμα σπουδών, μετά την Αναμόρφωση Πτυχών του Προγράμματος Σπουδών που έγινε. Η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στο 9ο εξάμηνο, όπου η Ερευνητική εργασία αντικαθίσταται από το νέο υποχρεωτικό μάθημα Θ9-1 «Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας» (8 ΔΜ) και ένα 2ο μάθημα επιλογής.
Για τη Δήλωση του νέου μαθήματος Θ9-1 απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί οι 180 ΔΜ.

Οι φοιτητές/τριες έως και το τρέχον 4ο έτος σπουδών θα ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών (από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος).

Οι φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου υποχρεούνται να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου που δεν έχουν συμπληρώσει 180 ΔΜ δεν μπορούν να δηλώσουν το μάθημα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μόνο, δίνεται η δυνατότητα σε σημερινούς/ες φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου που θα συμπληρώσουν 180 ΔΜ στην προσεχή εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, να ακολουθήσουν κατ’επιλογή τους το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, εφόσον υποβάλλουν αρχική δήλωση θέματος Ερευνητικής εργασίας στην αρχή του εαρινού εξαμήνου 2020-21, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της ως τον Σεπτέμβριο 2022.

Μεταβατικές διατάξεις για φοιτητές/τριες πέραν του 10ου εξαμήνου σπουδών:
- Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη αναλάβει θέμα Ερευνητικής εργασίας ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλλει αρχική δήλωση θέματος Ερευνητικής εργασίας, μπορούν να επιλέξουν είτε (α) να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών (εφόσον έχουν 180 ΔΜ) ή (β) να ακολουθήσουν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, με την υποχρέωση να υποβάλλουν αρχική δήλωση θέματος Ερευνητικής εργασίας το αργότερο ως τον Φεβρουάριο του 2022 και να την ολοκληρώσουν το αργότερο ως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της Ερευνητικής εργασίας από όλους ορίζεται ως τον Σεπτέμβριο 2022. Πέραν του Σεπτεμβρίου 2022 , θα ισχύσει αποκλειστικά το νέο πρόγραμμα σπουδών για όλους.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr