Η τυπική αρχική δήλωση ανάληψης θέματος Διπλωματικής Εργασίας (καθώς και Ερευνητικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος έως και 20-11-2020 (για την περίοδο Φεβρουαρίου 2021), έως και 5-3-2021 (για την περίοδο Ιουνίου 2021) και έως 4-6-2021 (για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021).

Από την περίοδο Ιουνίου 2021 (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 5-3-2021) το έντυπο αρχικής δήλωσης ανάληψης θέματος Διπλωματικής Εργασίας έχει αλλάξει και είναι πλέον τύπου φόρμας PDF. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης που επισυνάπτονται.

Οι δηλώσεις στέλνονται (είτε από τον/ην φοιτητή/ήτρια, είτε από τον/ην επιβλέποντα/ουσα) αποκλειστικά ηλεκτρονικά  στο e-mail: liartsis@plandevel.auth.gr, ενώ δεν θα γίνονται αποδεκτές δηλώσεις που αποστέλλονται με κενά τα υποχρεωτικά πεδία (διακρίνονται από το έντονο πλαίσιο του πεδίου).
Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν κάνει αρχική δήλωση στο παρελθόν δεν χρειάζεται να ξανακάνουν.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr