Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης καθηγητή στο ΤΜΧΑ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος".

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2553) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του ΤΜΧΑ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ αριθμ. 676/12-07-2017 τ. Γ΄.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr