Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης καθηγητή στο ΤΜΧΑ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χαρτογραφία- Γεωγραφία και εκτίμηση και ανάλυση των αξιών ακινήτων".

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2552) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του ΤΜΧΑ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ αριθμ. 676/12-07-2017 τ. Γ΄.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr