Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή στο ΤΜΧΑ, στο γνωστικό αντικείμενο "Φωτογραμμετρία- Γεωδαισία".

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ αριθμ. 402/04-05-2017 τ. Γ΄.

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στο ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του ΤΜΧΑ μέχρι τις 11 Ιουλίου 2017.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr