Σας ενημερώνουμε ως προς το αριθμ. πρωτ. 9368/5-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με υπενθύμιση υποχρέωσης ανάρτησης συμβάσεων μίσθωσης έργου από Φορείς του Δημοσίου που υπάγονται  στο πρόγραμμα Διαύγεια (Ν. 4325/2014, ΦΕΚ Α΄ 47).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr