Εγγραφή στο Ροή ΑΠΘ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 7 λεπτά

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ: Δράσεις και Προοπτικές

Παρ, 14/05/2021 - 14:09

Με μεγάλη συμμετοχή των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 η διαδικτυακή ημερίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ: Δράσεις και Προοπτικές».
 
Η ημερίδα αποτελεί την πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που έχουν προγραμματισθεί από το Κέντρο, με στόχο τη συστηματική ενημέρωση για τις δράσεις του και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του.
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη ΔΕΠ, Αφυπηρετήσαντες και Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες, καθώς και μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του ΑΠΘ, οι οποίοι/οποίες ενημερώθηκαν για τη δυναμική που έχει ο τομέας της διά βίου μάθησης, τις δυνατότητες ανάπτυξής της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη στρατηγική και τις συστηματικές προσπάθειες του Αριστοτελείου γύρω από τον τομέα της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και τις δραστηριότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και τις προοπτικές που δημιουργούνται για την ενασχόληση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ ως Επιστημονικών Υπευθύνων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
 
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στον χαιρετισμό του, καλωσόρισε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αναφέρθηκε στη δυναμική και τη σημασία της διά βίου μάθησης και υπογράμμισε τη στρατηγική δράση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξή της.
 
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, ενημέρωσε τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για την απλοποίηση των διαδικασιών που έχει επιφέρει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΚΕΔΙΒΙΜ και ανέφερε τα πολλαπλά οφέλη της συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
 
H Διευθύντρια του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, Καθηγήτρια Ελένη Κωτσιομύτη, αναφέρθηκε στο ιστορικό της δραστηριοποίησης του ΑΠΘ στον τομέα της διά βίου μάθησης από το 2012 έως σήμερα και περιέγραψε τη λειτουργική διάρθρωση του ΚΕΔΙΒΙΜ σήμερα ως αποτέλεσμα συλλογικής  προσπάθειας.
 
Στην εκδήλωση συμμετείχε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Center for the Development of Vocational Training-CEDEFOP) o Antonio Ranieri, Προϊστάμενος του Τμήματος Μάθησης και Απασχολησιμότητας του Κέντρου,  παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή ατζέντα της διά βίου μάθησης και την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξής της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 
Τους τομείς δραστηριότητας και τη λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ σήμερα παρουσίασε η επικεφαλής του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ, Ελπίδα Βιάννη, ενώ στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν μελέτες περίπτωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων που ήδη έχουν υλοποιηθεί στο Κέντρο από Επιστημονικές/ούς Υπεύθυνες/ους των προγραμμάτων. 
 
Συγκεκριμένα, η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Νικόλαος Παναγιώτου, ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Πήτας, ο Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, Κοσμάς Τολίδης, ο Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, και η Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ναταλία Πούλου, μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες την εμπειρία τους από την ενασχόλησή τους με επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ αποτελεί τη μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική και εκπαιδευτική πολιτική του ΑΠΘ. Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση.
 
Τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου.
 
Οι Επιστημονικές/οί Υπεύθυνες/οι (ΕΥ) των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του ΑΠΘ, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 
Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο στον σύνδεσμο: https://www.auth.gr/video/29206
 
Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕΔΙΒΙΜ:
https://www.diaviou.auth.gr/
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://www.instagram.com/kedivim_auth
https://twitter.com/auth_kedivim

Δελτίο Τύπου ΦωτογραφίαΓραφείο Τύπου

Διαδικτυακό Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο: "Ο Αριστοτέλης και ο Κόσμος", εις μνήμην του Γιάννη Hugh Σειραδάκη

Πέμ, 13/05/2021 - 15:42

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει Διαδικτυακό Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ», εις μνήμην Γιάννη Hugh Σειραδάκη, Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ, διαπρεπούς επιστήμονα στον χώρο της Αστροφυσικής, που τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Descartes (2005), εξαίρετου δασκάλου, ενός από τα σημαντικότερα μέλη της διεπιστημονικής ερευνητική ομάδας του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και ιδρυτικού Αντιπροέδρου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, ΑΠΘ.
 
Το Συμπόσιο συντονίζει η Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΑΠΘ, Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου. Θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2021 και ώρα 7:00 μ.μ, και  θα φιλοξενηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ WEB TV, του Δημοσιογράφου Παντελή Σαββίδη.
 
Κατά την έναρξη του Συμποσίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, με τον τίτλο «‘Χάος και Ελευθερία’: Αντιχάρισμα στον Γιάννη Σειραδάκη».
 
Η όλη εκδήλωση, με τον τίτλο “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ” παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, εφόσον συμμετέχουν, για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Σειραδάκη, ο οποίος έφυγε πριν ένα χρόνο, εξέχουσες προσωπικότητες του πνεύματος και της Πολιτείας. Στόχος των ομιλητών είναι να συμβάλουν με τις εισηγήσεις τους στην παρουσίαση βασικών πτυχών του Αριστοτελικού έργου στους τομείς της Κοσμολογίας, της Αστρονομίας, της Μετεωρολογίας, της Βιολογίας και της Φυσικής, και ταυτόχρονα να φωτίσουν τα σημεία εκείνα που καθιστούν το έργο του Σταγειρίτη Φιλοσόφου Αριστοτέλη απόλυτα επίκαιρο.
 
Οι ομιλητές με τη σειρά που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:
Προκόπιος Παυλόπουλοςτ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Επίτιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Λάμπρος ΚουλουμπαρίτσηςΜέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Université libre de Bruxelles.
Χρήστος ΖερεφόςΓενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γιώργος ΓραμματικάκηςΟμότιμος Καθηγητής Φυσικής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής.
Θεοδόσιος ΤάσιοςΟμότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Επίτιμος Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας.
Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής Γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, ΑΠΘ.
Σταύρος ΑυγολούπηςΔιατελέσας Καθηγητής Αστροφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος του ΔΣ του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, ΑΠΘ.
Δήμητρα Σφενδόνη-ΜέντζουΟμότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, Α.Π.Θ.
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: http://www.dikam.auth.gr/el/node/1343
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από τους συνδέσμους του  ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ WEB TV:
www.anixneuseis.gr
https://www.youtube.com/user/pantelisavvidis/featured
https://www.facebook.com/pantelis.savvidis
και από το facebook του ΔΙΚΑΜ:
https://www.facebook.com/interdisciplinarycenterforaristotlestudies/
***
Άρθρο για τον Γιάννη Hugh Σειραδάκη της Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου δημοσιεύεται στο ΒΗΜΑ SCIENCE 16-5-2021, και του Σταύρου Αυγολούπη στο facebook του ΔΙΚΑΜ: https://www.facebook.com/interdisciplinarycenterforaristotlestudies/
 
 

URL: http://www.dikam.auth.grE-mail: sfendoni@edlit.auth.grΤηλέφωνο: 6974436659Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών ΜελετώνΥπεύθυνος επικοινωνίας: Σφενδόνη-Μέντζου Δήμητρα, Ομότιμη Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)Ημερομηνίες διεξαγωγής: Πέμπτη, 20 Μάιος, 2021 - 15:30Χώρος: Διαδικτυακή ΜετάδοσηΣυνημμένα αρχεία:  Πρόγραμμα Συμποσίου

Διαδικτυακή εκδήλωση για τις «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ»

Πέμ, 13/05/2021 - 14:09

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης πληροφόρησης που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ.
 
Η εκδήλωση, με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μαΐου 2021, 09.00 – 16.00. Απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές, απόφοιτες/αποφοίτους, πανεπιστημιακούς και γενικότερα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και σε φορείς της πόλης με σκοπό την ενημέρωση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
 
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι (μέλη ΔΕΠ) απ’ όλα τα Τμήματα και τις μονοτμηματικές Σχολές του ΑΠΘ, οι οποίοι/οποίες θα παρουσιάσουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, και απόφοιτοι/απόφοιτες των Προγραμμάτων οι οποίοι/οποίες έχουν σταδιοδρομήσει επιτυχώς.
 
Η εκδήλωση  περιλαμβάνει:
-Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
-Παρουσίαση της σταδιοδρομίας αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
-Εισήγηση Συμβουλευτικής με θέμα «Επιλέγω και Επιλέγομαι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών˙ Πετυχαίνω τον στόχο μου!» από τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ, Κατερίνα Παπακώτα.
 
Α΄ Μέρος
9.00 - 9.15: Έναρξη και χαιρετισμοί της εκδήλωσης
9.15 - 10.00: Εισήγηση Συμβουλευτικής με θέμα: «Επιλέγω και Επιλέγομαι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών˙ Πετυχαίνω τον στόχο μου!»
 
Πληροφορίες σύνδεσης για το Α΄ Μέρος της εκδήλωσης:
https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJcsdemuqDwoGdQczOKis6k0S7bMIQLjeXQN
Meeting ID: 931 2066 7230
Passcode: 364023
 
Β΄ Μέρος
11.00 – 13.00: Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών του ΑΠΘ
 
Γ΄ Μέρος
13.10 – 16.00: Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών του ΑΠΘ
 
Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης, τους συνδέσμους παρακολούθησης κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://career.auth.gr/csoevents/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF...
 

Δελτίο Τύπου ΑφίσαΓραφείο Τύπου

Συνέδριο: Η αμερικανική πολιτική σκηνή και οι διατλαντικές σχέσεις μετά τις εκλογές του 2020

Πέμ, 13/05/2021 - 11:03

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με το  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα (The University of Alabama) διοργανώνουν διήμερο συνέδριο με θέμα την πολιτική σκηνή στις Η.Π.Α και τις ευρωατλαντικές σχέσεις μετά τις αμερικανικές εκλογές του 2020. Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά το διήμερο 19-20 Μαΐου 2021 (μεταξύ 18.00-21.00).  

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική και διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom ως  zoom webinar.  Είναι ανοικτό σε όσους/ες ενδιαφέρονται. Η παρακολούθηση γίνεται με εγγραφή (registration) στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/webinar/register/WN_t4P8w2NISVqtGIJo42WSog 

Παράλληλα θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοσή του στο You Tube καθώς και στη διαδικτυακή σελίδα του σχετικού event στο Facebook. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στο site του συνεδρίου (http://uselections2020.polsci.auth.gr/ )

 

 

URL: http://uselections2020.polsci.auth.gr/E-mail: uselections2020@polsci.auth.gr ipapageo@polsci.auth.grΗμερομηνίες διεξαγωγής: Τετάρτη, 19 Μάιος, 2021 - 18:00 έως Πέμπτη, 20 Μάιος, 2021 - 18:00 Συνημμένα αρχεία:  Πρόγραμμα

10ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Πέμ, 13/05/2021 - 10:46

 
Το 10ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την Πέμπτη 13 μέχρι και το Σάββατο 15 Μάϊου 2021. Το Συνέδριο που αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος Ιατρικής, έχει καταστεί πλέον θεσμός. Στόχος του Συνεδρίου είναι να προβληθεί το μεγάλο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, κλινικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.
 
«Αποτελεί η Ρομποτική Χειρουργική το μέλλον των χειρουργικών ειδικοτήτων;», «Η εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Προβλήματα και προτάσεις», «Η Καινοτομία στην Παιδιατρική», «Τα κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση», «Καινοτόμα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα στον σακχαρώδη διαβήτη», «Εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο της Οφθαλμολογίας και της Ωτορινολαρυγγολογίας», «Τεχνητή Νοημοσύνη στη φροντίδα υγείας και την κλινική πράξη», «Διασύνδεση ακαδημαϊκής έρευνας με τη βιομηχανία» είναι ορισμένες μόνο από τις θεματικές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
 
Επιπλέον, θα υπάρξει ειδική ενότητα για τα νεότερα δεδομένα για τη λοίμωξη της Covid-19, σχετικά με την αντιμετώπισή της, τις μακροχρόνιες επιπλοκές στον πνεύμονα, τη φλεγμονή και τη θρόμβωση, την καρδιαγγειακή νόσο, την ψυχική υγεία, τους εμβολιασμούς, αλλά και την ανοσιακή απάντηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο BNT 162b2 mRNA Covid-19.
 
Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου θα ξεκινήσει με την προσφώνηση του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Νίτσας, ο Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Καθηγητής Στέφανος Τριαρίδης και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης.
 
Το Συνέδριο σε νούμερα
 
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν 7 διαλέξεις, 10 στρογγυλές τράπεζες, 1 σεμινάριο, 1 φροντιστήριο, 2 διαγωνισμοί, 20 διακεκριμένες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, 8 διακεκριμένες διδακτορικές διατριβές, 20 ελεύθερες ανακοινώσεις προπτυχιακών φοιτητών, 30 ελεύθερες ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, 10 αναρτημένες ανακοινώσεις προπτυχιακών φοιτητών, 10 αναρτημένες ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, 12 ηλεκτρονικές αναρτημένες ανακοινώσεις προπτυχιακών φοιτητών και 19 μεταπτυχιακών φοιτητών.
 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://www.livemedia.gr/medept21
 
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.medevents.gr/congress/medept21?lang=1

Δελτίο ΤύπουΓραφείο Τύπου

ΔΙΑΛΕΞΗ με θέμα "TOWARDS A RISK INFORMED SPATIAL PLANNING" της καθηγήτριας Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού, Adriana Galderisi, Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ώρα 16:00

Πέμ, 13/05/2021 - 10:43

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χωρικός Σχεδιασμός
για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη

 
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ: Ειδικά ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανθεκτικότητας
 
Adriana Galderisi
Καθηγήτρια Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο της Campania Luigi Vanvitelli
 
TOWARDS A RISK INFORMED
SPATIAL PLANNING
 

Παρασκευή 14 Μαΐου, 16:00
Zoom meeting
ID: 93592816897
Passcode: 828542

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και ΑνάπτυξηςΗμερομηνίες διεξαγωγής: Παρασκευή, 14 Μάιος, 2021 - 16:00Χώρος: Zoom meeting ID: 93592816897 Passcode: 828542Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λατινόπουλος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)dlatinop@plandevel.auth.grURL: http://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/index.php/enimerosi/ekdiloseis/75-di...Τηλέφωνο: 2310994248

EPICUR: Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «PhD research internship»

Τετ, 12/05/2021 - 14:33

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα  «PhD research internship», που υλοποιείται στο πλαίσιο της
Συμμαχίας Πανεπιστημίων EPICUR. 
Οι ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να προσφέρουν  θέσεις πρακτικής άσκησης σε υποψήφιους διδάκτορες από Πανεπιστήμια της Συμμαχίας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα (email: niktheod@civil.auth.gr), μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα ασκηθούν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2022.

Με εκτίμηση,
Νικ. Θεοδοσίου
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

PhD research internshipΥπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος ΘεοδοσίουE: niktheod@civil.auth.gr

‘An Introduction to PAC-Bayesian Analysis’

Τετ, 12/05/2021 - 11:24

Dear AI scientist/engineer/student/enthusiast,

Prof. John Shawe-Taylor (University College London, UK), a prominent AI researcher internationally, will deliver the e-lecture:

‘An Introduction to PAC-Bayesian Analysis’, on Tuesday 18th May 2021 17:00-18:00 CET (8:00-9:00 am PST), (12:00 am-1:00am CST),

see details in: http://www.i-aida.org/ai-lectures/

You can join for free using the zoom link: https://authgr.zoom.us/j/98708421450 & Passcode: 148148

The International AI Doctoral Academy (AIDA), a joint initiative of the European R&D projects AI4Media, ELISE, Humane AI Net, TAILOR, VISION, currently in the process of formation,

is very pleased to offer you top quality scientific lectures on several current hot AI topics.

Lectures will be offered alternatingly by:

Top highly-cited senior AI scientists internationally or

Young AI scientists with promise of excellence (AI sprint lectures)

Lectures are typically held once per week, Tuesdays 17:00-18:00 CET (8:00-9:00 am PST), (12:00 am-1:00am CST). Attendance is free.

These lectures are disseminated through multiple channels and email lists (we apologize if you received it through various channels).

If you want to stay informed on future lectures, you can register in the email lists AIDA email list and CVML email list.

Best regards

Profs. M. Chetouani, P. Flach, B. O’Sullivan, I. Pitas, N. Sebe

Τμήμα Πληροφορικής

‘Computer Vision for Autonomous Systems’

Τετ, 12/05/2021 - 11:19

Dear Computer Vision, Deep Learning and/or Autonomous systems engineers, scientists and enthusiasts,

you are welcomed to register in this CVML Short e-course on ‘Computer Vision for Autonomous Systems’, 26-27th May 2021: https://icarus.csd.auth.gr/spring-cvml-short-course-computer-vision-for-...

It will take place as a two-day e-course (due to COVID-19 circumstances), hosted by the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Thessaloniki, Greece, providing a series of live lectures delivered through a tele-education platform. They will be complemented with on-line video recorded lectures and lecture pdfs, to facilitate international participants having time difference issues and to enable you to study at own pace. You can also self-assess your knowledge, by filling appropriate questionnaires (one per lecture). You will be provided programming exercises to improve your programming skills.

It is part of the very successful CVML short course series that took place in the last three years.

The short e-course consists of 16 1-hour live lectures organized in two Parts (1 Part per day):

Part A lectures (8 hours) provide an in-depth presentation of 2D and 3D Computer Vision theory and applications in the above-mentioned diverse domains, primarily for semantic 3D world modeling and localization. Computer Vision starts with a detailed presentation of digital image/video fundamentals and image acquisition and camera geometry, including camera calibration. Then, two lectures on: a) Stereo and Multiview imaging and b) Structure from motion will provide the theoretical and algorithmic tools to recover 3D world models from images. They will be used on Localization and mapping that is of primary importance in Autonomous Systems and Robotic perception. This is complemented by Neural techniques for recovering depth information and 3D world modeling, even from monocular images. Deep semantic image segmentation will conclude this part, by providing DNN methods both to label and segment regions, e.g., roads and targets, e.g., cars, pedestrians.

Part B lectures (8 hours) will start with an overview of Autonomous Systems Sensors. Then , it will provide an in-depth presentation of Computer Vision theory and applications in autonomous systems, particularly as related to target detection, tracking and object pose estimation. Applications will be presented for Multiple Drone Systems Autonomous Car Vision and Autonomous Marine Surface Vessels. Finally, CVML programming tools (e.g., DNN frameworks, BLAS/cuBLAS, DNN and CV libraries) are overviewed, as they allow fast application of all the above knowledge in almost any application domain.

Course lectures
Part A: Computer Vision (first day, 8 lectures)

Digital images and videos
Image Acquisition. Camera Geometry
Stereo and Multiview Imaging
Structure from Motion
3D Robot Localization and Mapping
Neural 3D world modeling
Image/Point cloud registration
Deep semantic image segmentation

Part B: Autonomous Systems (second day, 8 lectures)

Autonomous Systems Sensors
Deep object detection
Object Tracking
Object Pose Estimation
Multiple Drone Systems
Autonomous Car Vision
Autonomous Surface Vessels
CVML Software Development Tools

Though independent, the attendees of this short e-course will greatly benefit by attending the CVML Short e-course on ‘Machine Learning and Deep Neural Networks’ 27-28th April 2021:

http://icarus.csd.auth.gr/spring-cvml-short-course-machine-learning-and-...

You can use the following link for course registration:

http://icarus.csd.auth.gr/spring-cvml-short-course-computer-vision-for-a...

Lecture topics, sample lecture ppts and videos, self-assessment questionnaires and programming exercises can be found therein.

For questions, please contact: Ioanna Koroni

The short course is organized by Prof. I. Pitas, IEEE and EURASIP fellow, Chair of the IEEE SPS Autonomous Systems Initiative, Director of the Artificial Intelligence and Information analysis Lab (AIIA Lab), Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Coordinator of the European Horizon2020 R&D project Multidrone. He is ranked 249-top Computer Science and Electronics scientist internationally by Guide2research (2018). He is head of the EC funded AI doctoral school of Horizon2020 EU funded R&D project AI4Media (1 of the 4 in Europe). He has 32200+ citations to his work and h-index 85+.

AUTH is ranked 153/182 internationally in Computer Science/Engineering, respectively, in USNews ranking.

Relevant links:

1) Prof. I. Pitas:

https://scholar.google.gr/citations?user=lWmGADwAAAAJ&hl=el

2) Horizon2020 EU funded R&D project Aerial-Core: https://aerial-core.eu/

3) Horizon2020 EU funded R&D project Multidrone: https://multidrone.eu/

4) Horizon2020 EU funded R&D project AI4Media: https://ai4media.eu/

5) AIIA Lab: https://aiia.csd.auth.gr/

Sincerely yours

Prof. I. Pitas

Director of the Artificial Intelligence and Information analysis Lab (AIIA Lab)

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Τμήμα Πληροφορικής

ProgHRC: Ένα καινοτόμο ρομπότ για τη βιομηχανία που μαθαίνει από τον άνθρωπο

Δευ, 10/05/2021 - 13:24

 
Φανταστείτε να μπορείτε να πιάνετε έναν ρομποτικό βραχίονα και να τον καθοδηγείτε, δείχνοντας του την εργασία που πρέπει να μάθει. Αντί δηλαδή να δίνετε εντολές με το πληκτρολόγιο, το ρομπότ να μαθαίνει με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνει ένας μαθητής από τον δάσκαλο του ύστερα από μερικές επαναλήψεις. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε ούτε ένα πλήκτρο.
 
Σκοπός του έργου ProgHRC «Σταδιακή αυτοματοποίηση εργασιών με συνεργασία ανθρώπου και ρομπότ» είναι να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο και οικονομικό ρομπότ-βοηθός που μπορεί εύκολα να μαθαίνει από τον άνθρωπο. Αρχικά, ο άνθρωπος θα πιάνει το ρομπότ και θα το καθοδηγεί, δείχνοντας του π.χ. πώς να πιάνει αντικείμενα και πού να τα αφήνει. Επαναλαμβάνοντας αυτή την κίνηση 2-3 φορές, το ρομπότ θα καταλαβαίνει σιγά σιγά την εργασία του και θα μπορεί να την εκτελεί πλέον χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου.
 
Σύμφωνα με την Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και συντονίστρια του έργου Ζωή Δουλγέρη «η τάση στη βιομηχανία για ευφυή και ευέλικτα συστήματα παραγωγής, γνωστή και ως Industry 4.0, απαιτεί από τα ρομπότ δυνατότητες όπως αυξημένη αντίληψη του περιβάλλοντός τους, ταχεία προσαρμογή σε αλλαγές, αλλά κυρίως, μικρό χρόνο προγραμματισμού. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ένα εξελιγμένο μοντέλο παραγωγής με ρομπότ που είναι εύχρηστα, ευέλικτα, οικονομικά και αποδοτικά».
 
Ο Δρ. Φώτης Δημέας, ερευνητής στο Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του ΑΠΘ αναφέρει ότι «ο άνθρωπος, αφού δείξει στο ρομπότ τι πρέπει να κάνει, θα μπορεί να το αφήσει και αυτό θα συνεχίσει αυτόνομα την εργασία που μόλις έμαθε. Ταυτόχρονα, ένα σύστημα 3D όρασης με τεχνητή νοημοσύνη θα αναγνωρίζει τον χώρο εργασίας και θα προσαρμόζει κατάλληλα την κίνησή του. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ευχρηστία και προσαρμοστικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στο ρομπότ να μαθαίνει από τον άνθρωπο πώς να εκτελεί διάφορες εργασίες σε πολύ λίγο χρόνο».
 
Αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα φορητό και ευέλικτο κελί εργασίας με ρομποτικό βραχίονα που θα τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής και θα μαθαίνει πολύ εύκολα και γρήγορα πλήθος εργασιών από τον άνθρωπο, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Το ProgHRC ενδέχεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης του χρόνου προγραμματισμού και των συσχετιζόμενων δαπανών αυτοματοποίησης, όπως η εξειδίκευση των χειριστών, ιδίως σε γραμμές παραγωγής με συχνές εναλλαγές που δεν δικαιολογούν αυτοματοποίηση.
 
Το ProgHRC χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ-Β’ κύκλος». Υλοποιείται με τη συμμετοχή ομάδας επιστημόνων από το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του ΑΠΘ και τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας.
 
Το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ αναπτύσσει επί σειρά ετών μια διαρκή ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Ρομποτικής και του ελέγχου συστημάτων. Το Εργαστήριο ειδικεύεται στην περιοχή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, στη λαβή και χειρισμό αντικειμένων, στους βραχίονες με εύκαμπτες αρθρώσεις και πλεονάζοντες βαθμούς ελευθερίας, καθώς και στον έλεγχο ρομποτικών συστημάτων. Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το ProgHRC στον σύνδεσμο: https://prog-hrc.eu/ και στα social media:
https://www.facebook.com/Proghrc/?view_public_for=102467224898316 (@ProgHRC)
https://www.linkedin.com/company/proghrc (ProgHRC)
https://twitter.com/Prog_HRC (@Prog_HRC)

Δελτίο ΤύπουΓραφείο Τύπου

Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Παροχής Υπηρεσιών

Δευ, 10/05/2021 - 11:10

 
 
            ΔΕΥΤΕΡΑ  10  ΜΑΪΟΥ  2021
 
                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

 
Tην Τετάρτη, 12-5-2021 και ώρα 14:20 μ.μ., στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 1ος), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 25075/6-5-2021 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Παροχής Υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Προμηθειών του ΑΠΘ.

 
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.

 

Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών

Δευ, 10/05/2021 - 11:08

 
 
            ΔΕΥΤΕΡΑ  10  ΜΑΪΟΥ  2021
 
                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

 
Tην Τετάρτη, 12-5-2021 και ώρα 14:10 μ.μ., στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 1ος), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 25074/6-5-2021 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Προμηθειών του ΑΠΘ.

 
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.

 

Δημόσια κλήρωση για για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών Εξειδικευμένου Αντικειμένου

Δευ, 10/05/2021 - 11:04

ΔΕΥΤΕΡΑ  10 ΜΑΪΟΥ 2021
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Tην Τετάρτη, 12-5-2021 και ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 1ος), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 25070/6-5-2021 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών Εξειδικευμένου Αντικειμένου που διενεργούνται κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ.

 
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr