Εγγραφή στο Ροή ΑΠΘ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημερώθηκε: πριν από 44 λεπτά 55 δευτερόλεπτα

ΕΔΒΜ143_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 91086 & 96049

Σάβ, 22/05/2021 - 01:53

Eπισυνάπτουμε την απόφαση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. πρωτ. 91086 & 96049 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο site του ΕΛΚΕ.

Πρόσκληση 91086 (2η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων): https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&Pag...

Πρόσκληση 96049: https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64930?ReturnToPage=1&Pag...

Με εκτίμηση,

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ

72590_kovaios_apofasi_ekkremotites_120150_anakoinosi.pdf 72590_kovaios_apofasi_2i_prosklisi_119935_anakoinosi.pdf

Πρόσκληση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για την επιλογή τους για συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ

Παρ, 21/05/2021 - 15:51

Πρυτανικό Συμβούλιο
(αριθμός συνεδρίασης 133/20-05-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίασή του με αριθμό 133/20-05-2021) και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ. 153/89638/Α5/09-07-2020 (ΦΕΚ 2880/τ.Β’/16-07-2020) και ισχύει, καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέ-ρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν, από 01 έως και 10 Ιουνίου 2021, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER), με σχετική εξουσιοδότηση από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητι-κών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση, (στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis )
2. Τίτλος σπουδών ή αποδεικτικό απόλυσης (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκτατα-ξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).
Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομί-σουν:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωμα-τική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελ-λάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα με-τάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2δ, του Ν.4194/2013.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
3. Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία.
4. Υπεύθυνη Δήλωση για την γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis)
5. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο (VISA) ή άδειας παραμονής ή άλλο μέσο απόδειξης ταυτο-προσωπίας (Φωτοτυπία).
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα σταλούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητι-κών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, μόνο με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχε-τική εξουσιοδότηση στην υπηρεσία ταχυμεταφορών από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών, στην οδό Ικονίου 1, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα τους δοθεί την ημέρα της υποβολής των δικαιολογητικών.
Υπενθυμίζεται ότι, μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2021, αφού υποβάλουν νέα σχετική αίτηση.
Θεσσαλονίκη, 20-05-2021
Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

prosklisi_ypopsifion_me_idiaiteri_kall._prodiathesi_gia_tmima_eikast.efarmosmenon_tehnon_2021-2022_apth.pdf

Έκθεση Τεκμηρίων από τη Συλλογή Τρικόγλου του ΑΠΘ με τίτλο: "Σύμβολα της Επανάστασης του 1821"

Παρ, 21/05/2021 - 13:34

Η Επιτροπή ΑΠΘ για το 1821 και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ παρουσιάζουν την έκθεση με τίτλο: «Σύμβολα της Επανάστασης του 1821» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ.
 
Η έκθεση περιλαμβάνει 56 έργα των Peter von Hess, Karl von Krazeisen, Adam Friedel κ.α (προσωπογραφίες ηρώων σε λιθογραφίες και ζωγραφικά έργα, σκηνές μαχών σε επιχρωματισμένες λιθογραφίες, πορτραίτα φιλελλήνων και απεικονίσεις της ναυμαχίας του Ναβαρίνου).
Την έκθεση εγκαινιάζει ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης του ΑΠΘ, την Τετάρτη 26 Μαΐου στις 19:00
 
Το υλικό προέρχεται από την περίφημη «Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη».
Η Τρικόγλειος Βιβλιοθήκη αποτελεί δωρεά του ομογενή από την Αίγυπτο Ιωάννη Τρικόγλου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 1963. Με τακτοποιημένο το ποικίλου περιεχομένου προσωπικό αρχείο του Ιωάννη Τρικόγλου, με ψηφιοποιημένο τον κατάλογο και πολλά αντικείμενα της συλλογής, το μέγεθος της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, της «κιβωτού της μνήμης του ελληνισμού», όπως αποκαλούσε ο δωρητής τη συλλογή του, στην πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ περιλαμβάνει 14.012 τόμους βιβλίων, που αντιστοιχούν σε 10.783 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους για την ελληνική ιστορία, κυρίως την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, για την αρχαιολογία, λαογραφία, λογοτεχνία, τον περιηγητισμό, τον φιλελληνισμό και γενικότερα για τον ελληνισμό της Μεσογείου με πολλές σπάνιες εκδόσεις και λευκώματα (από το 1495 έως τα μέσα του 20ού αιώνα).
 
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021  για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
 
Διάρκεια έκθεσης: 26/5/2021-31/10/2021
 

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΗμερομηνίες διεξαγωγής: Τετάρτη, 26 Μάιος, 2021 - 19:00 έως Κυριακή, 31 Οκτώβριος, 2021 - 20:00 Χώρος: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘΥπεύθυνος επικοινωνίας: Νάστα Αικατερίνη, Administrative Staff (Central Library)URL: https://websites.auth.gr/auth2021/events/simvola/Τηλέφωνο: 2310995325 Πρόσκληση Έκθεσης Αφίσα Έκθεσης

SUMMER SCHOOL 2021 INVITATION - "The Politics of Social Distancing"

Παρ, 21/05/2021 - 12:43

You are cordially invited to this year’s Summer School to take place online (via zoom) on Saturday 26 June 2021 featuring three presentations/workshops.
The special theme to be explored this year reflects on the impact the pandemic has had on education, the performing arts, and vulnerable communities.
The summer event is organized by the Department of American Literature and Culture, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in collaboration with the Fulbright Foundation Greece and the Hellenic Association for American Studies (HELAAS).
For information about the program, speakers and fee, please click here.
Deadline for registrations: June 11, 2021
For any inquiries, please email Dr. Zoe Detsi (detsi@enl.auth.gr) and Dr. Tatiani Rapatzikou (trapatz@enl.auth.gr).
We look forward to having you with us online in June!
Zoe Detsi and Tatiani Rapatzikou
School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

URL: https://www.enl.auth.gr/summerschool/2021-amlit/E-mail: trapatz@enl.auth.grdetsi@enl.auth.grΜονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΥπεύθυνος επικοινωνίας: Ραπατζίκου Τατιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)Δέτση Ζωή, Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο, 26 Ιούνιος, 2021 - 10:00 έως 17:00

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκ

Παρ, 21/05/2021 - 11:53

Πρυτανικό Συμβούλιο (αριθμός συνεδρίασης 133/20-05-2021) Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμός συνεδρί-ασης 133/20-05-2021), έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.153/89638/Α5/09-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2880/τ.Β’/16-07-2020), αποφάσισε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για την εισαγωγή σπου-δαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αρχίσουν την 6η Σεπτεμβρίου 2021. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 25η Αυγούστου 2021 έως και την 31η Αυγούστου 2021, στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη (ΤΚ 56430). Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα ή λαμβάνεται από την ιστο-σελίδα του Τμήματος : https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis . 2. Τίτλος απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του/της υποψηφίου/ίας (τίτλος Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμος τίτλος Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού). Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προ-σκομίσουν: α) επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική δι-πλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2δ του Ν.4194/2013, όπως ισχύει και β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνα-τότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον/την υποψήφιο/α της ταυτότητάς του/της ή του διαβατηρίου του/της (VISA) ή της άδειας παραμονής του/της αν δια-μένει στην Ελλάδα. 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή άλλο μέσο απόδειξης ταυτοπρο-σωπίας (φωτοτυπία). 4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή Παρα-λαβής Δικαιολογητικών, στην ανωτέρω διεύθυνση, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας Ταχυμετα-φορών από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζόμενου/ης. Η εμπρόθεσμη υποβολή στην περίπτωση αυτή θα αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του φακέλου. ΑΔΑ: ΩΜ6Υ46Ψ8ΧΒ-ΞΙΧ Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξε-τάσεων, μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών. Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η προσκόμιση βεβαίωσης του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικού του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που να πιστοποιούν τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (πρώ-ην Γ΄). Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος/η έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχο-λείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Οι επιτυχόντες/ούσες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπο-ρούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η εισαγόμενος/η χάνει το δικαίωμα εγγραφής του/της. Θεσσαλονίκη, 20-05-2021 Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

prosklisi_ypopsifion_me_idiaiteri_kall._prodiathesi_gia_tmima_eikast.efarmosmenon_tehnon_2021-2022_apth.pdf

Επιστήμονες του ΑΠΘ ευαισθητοποιούν τους πολίτες στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές αερίων από αυτοκίνητα μέσω της πλατφόρμας MILE 21

Πέμ, 20/05/2021 - 14:10

 
Μία πρωτοποριακή πλατφόρμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών για αυξημένη ευαισθητοποίηση πάνω σε περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελεί το πρόγραμμα MILE21 - LIFE (More Information LessEmissions – EmpoweringConsumers for a Greener 21st Century - Περισσότερες Πληροφορίες, Λιγότερες Εκπομπές - Ενδυνάμωση των καταναλωτών για έναν πιο πράσινο 21ο αιώνα), το οποίο συντονίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα πλέονσυζητημένα προβλήματα, με τις μεγαλύτερες  επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή, είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με βασικότερο το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που προέρχονται από οχήματα στον δρόμο. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άμεσο προϊόν της καύσης βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου καυσίμου που περιέχει άνθρακα και αποτελεί έτσι μία άλλη έκφραση της κατανάλωσης καυσίμου.
 
Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής(https://lat.eng.auth.gr/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ με την πολύχρονη εμπειρία του στις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηγείται του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MILE 21(https://www.mile21.eu/),το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.
 
Στην πλατφόρμα μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ενώ, παράλληλα,μπορεί να βοηθηθεί στην επιλογή ενός οχήματος πιο φιλικού στο περιβάλλον. Ακόμη, προτείνονται τρόποι που βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και δίνονται συμβουλές με στόχο την οικονομικότερη οδήγηση. Επιπλέον, η πλατφόρμα αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο όπου οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν την προσωπική τους κατανάλωση και να ελέγχουν έτσι τις επιδόσεις τους.
 
«Το ζήτημα των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι πλέον ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την επιστημονική κοινότητα, αλλά όλη την κοινωνία, καθώς οι επιπτώσεις της είναι πλέον εμφανείς στην καθημερινή ζωή. Η συνεργασία επιστημονικών και κοινωνικών φορέων προσφέρει καταρτισμένη ενημέρωση καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέσα για τη δραστηριοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.Ζούμε σε μια εποχή που η ανάγκη προσοχής πάνω σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον αφορά πλέον τον καθένα από εμάς και χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας για να τα αντιμετωπίσουμε», διευκρινίζει ο συντονιστής του προγράμματος,  Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς.
 
Το MILE21 (LIFE17 GIC/GR/000128)είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του LIFE+, που είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια το περιβάλλον.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί από τη Γερμανία και την Ολλανδία, καθώς και οι ενώσεις καταναλωτών από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο  και την Πορτογαλία.
 
Για την προώθηση της πλατφόρμας του MILE21 – LIFE, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ απευθύνεταισε εγχώριους οργανισμούς και αρμόδιους φορείς που ενδιαφέρονται για την ενημέρωση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τις καθημερινές μας συνήθειες.Παράλληλα προσκαλεί τους καταναλωτές να εξερευνήσουν από μόνοι τους την πλατφόρμα και να ελέγξουν τις γνώσεις τους με ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqKFTdlOosH66xjb26DM2TBzL8V1dT1jgNZdMpjlW7vf-l1A/viewform
 
Οι διακρίσεις του MILE21
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το MILE21 είναι υποψήφιο για Καλύτερη Ιστοσελίδα στην κατηγορία Best Worldστον διαγωνισμό που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο στον οποίο οι ομάδες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θέτουν υποψηφιότητα για να ψηφιστεί η καλύτερη ιστοσελίδα.Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο και το αποτέλεσμα θα κριθεί στην ψηφοφορία του κοινού.Οι νικητές κερδίζουν διάφορα βραβεία, ανάμεσα στα οποία είναι η προώθηση με poster στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.
 
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα:https://webawards.eurid.eu/?q=www.mile21.eu
 
 
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) φιλοξενεί ήδη το υλικό σχετικά με το MILE21 στη διεύθυνση: https://kepka.org/mile21, όπου μέσω δύο συνδέσμων στο τέλος της σελίδας παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες και συμβουλές για πράσινη οδήγηση.
 
 
 

Δελτίο Τύπου Φωτογραφία Γραφείο Τύπου

Διευρύνει τις συνεργασίες του με Πανεπιστήμια του εξωτερικού το Αριστοτέλειο

Πέμ, 20/05/2021 - 14:06

Παρά την πανδημία η οποία έχει επηρεάσει την κινητικότητα φοιτητών/φοιτητριών και Καθηγητών/Καθηγητριών σε Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνεχίζει δυναμικά να υλοποιεί την εξωστρεφή του στρατηγική.
 
Με αμείωτες και άοκνες προσπάθειες, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διευρύνει τους ορίζοντες των επιστημονικών του συνεργασιών και ενισχύει ακόμη περισσότερο την ακτινοβολία του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Παραμένει πόλος έλξης για την ανάπτυξη επιστημονικών και ακαδημαϊκών συνεργασιών με στόχο την προαγωγή της έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, προς όφελος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
 
Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο, παρά την ύπαρξη της πανδημίας, έχουν δρομολογηθεί, εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου και υπογραφεί από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου, 13 νέες Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Κούβας, της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
 
«Παρά τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνέχισε να εργάζεται συστηματικά στον δρόμο της εξωστρέφειας και της πρωτοπορίας. Διευρύνουμε συνεχώς τις συνεργασίες του ΑΠΘ με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα από όλο τον κόσμο, με στόχο να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες επιστημονικές και ερευνητικές δυνατότητες και προοπτικές στα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας», επισημαίνει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.
 
Οι Συμφωνίες και τα Μνημόνια Επιστημονικής Συνεργασίας που υπογράφηκαν από τον Απρίλιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021 είναι με τα εξής Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
 
1. Southwest Jiaotong University (Student Exchange Agreement), China (5.5.2020)
2. Moscow State Pedagogical University, Russia (18.5.2020)
3. Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα (MoU), (19.6.2020)
4. Tianjin Foreign Studies University, China (30.6.2020)
5. Frederick University, Cyprus (27.7.2020)
6. University of Graz, Austria – Radboud University, The Netherlands (14.7.2020)
7. Texas A&M University (MoU), USA (15.9.2020)
8. MIREA University, Russia (25.9.2020)
9. Samara state Medical University, Russia (15.12.2020)
10. Ternopil National Medical University, Ukraine (11.12.2020)
11. Universidad de Oriente, Cuba (2.12.2020)
12. North-Caucasus Federal University, Russia (12.2.2021)
13. University of East Sarajevo, Bosnia Herzegovina (Αναμένεται η τελική υπογραφή από μέρους τους)
 
Παράλληλα, ανανεώθηκαν 23 παλαιότερες  Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για άλλα 3-5 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση, με Ιδρύματα από την Αυστρία, την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ουκρανία, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, από τις συνολικά 186 Συμφωνίες και Μνημόνια Επιστημονικής Συνεργασίας που διατηρεί το ΑΠΘ με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 
Οι ανανεώσεις που υπογράφτηκαν από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Απρίλιο του  2021 είναι με τα εξής Πανεπιστήμια:
 
1. Paris Lodron University of Salzburg, Austria (7.5.2020)
2. Yerevan State University, Armenia (5.5.2020)
3. University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria (7.5.2020)
4. St. Kliment University of Bitola, North Macedonia (1.6.2020)
5. Kuban State University, Russia (8.6.2020)
6. ITMO (Ανανέωση και Student Exchange Agreement), Ukraine (30.6.2020)
7. Universidad Polytechnica de Madrid, Spain (13.6.2020)
8. Hangzhou Normal University, China (7.7.2020)
9. Beijing Foreign Studies University, China (22.7.2020)
10. Varna Medical University, Bulgaria (29.7.2020)
11. Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine (6.7.2020)
12. Polish Academy of Sciences (Ανανέωση και Appendix to the Agreement), Poland (12.8.2020)
13. Kobe University, Japan (25.8.2020)
14. Changan University (Ανανέωση και Student Exchange Agreement), China (10.9.2020)
15. Stockton University, USA (29.9.2020)
16. Beihang University, China (30.9.2020)
17. Agricultural University of Tirana, Albania (5.10.2020)
18. G. Asachi Technical University, Romania (13.10.2020)
19. University of Gdansk, Poland (12.10.2020)
20. Southwest Jiaotong University, China (12.11.2020)
21. Izhevsk State Medical University, Russia (12.1.2021)
22. People’s Friendship University (RUDN), Russia (22.1.2021)
23. Paul Valery University Montpellier, France (19.2.2021)
 
Επιπλέον, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο παραμένει σε επικοινωνία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με στόχο τη σύναψη Συμφωνιών, μέσω του προγράμματος IIE-IAPP Greece, καθώς και με Πανεπιστήμια της Βρετανίας για την έναρξη ή τη  συνέχιση της συνεργασίας μετά το BREXIT.
 
Το σύνολο των ενεργών Συμφωνιών που διατηρεί το ΑΠΘ με Πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://international-relations.auth.gr/el/active-agreements

Δελτίο Τύπου ΦωτογραφίαΓραφείο Τύπου

Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αερόβιας χώνευσης απορριμμάτων τροφίμων στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ

Τετ, 19/05/2021 - 11:50

Στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων τροφίμων που μιμείται τη διαδικασία φυσικής πέψης προχώρησε η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΦΛ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που συντονίζουν οι Καθηγητές του Τμήματος Χημείας Θοδωρής Καραπάντσιος και Αναστασία Πανταζάκη.
 
Τα υπολείμματα τροφίμων αποτελούν ένα τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα, καθώς το  ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων καταλήγει σε χωματερές. Τα φορτηγά που τα μεταφέρουν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, ενώ οι χωματερές απελευθερώνουν μεθάνιο και τοξικές ουσίες στο περιβάλλον.
 
Το σύστημα, που κατασκευάστηκε από την αυστραλιανή εταιρία IUGIS (https://iugis.com/) και τοποθετήθηκε στην ΠΦΛ, κατόπιν επαφής της εταιρίας με το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου, μιμείται τη διαδικασία φυσικής πέψης και  χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές με το ανθρώπινο σώμα, δημιουργώντας ιδανικό θερμόφιλο βιολογικό περιβάλλον για ζωντανούς μικροοργανισμούς. Μάλιστα, επιτρέπει την επεξεργασία απορριμμάτων τροφίμων στον τόπο παραγωγής τους, όπως, για παράδειγμα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, ακυρώνοντας τη διαδικασία και το κόστος μεταφοράς σε χωματερές.
 
Η λειτουργία του στηρίζεται στη χρήση  αέρα μαζί με νερό και μικροοργανισμούς για να μετατρέψει τα απορρίμματα τροφίμων σε ένα περιβαλλοντικά ασφαλές υγρό που μπορεί, στη συνέχεια, είτε να απορριφθεί ως υγρό απόβλητο στην υπάρχουσα υποδομή υπονόμων είτε να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε μονάδες αναερόβιας επεξεργασίας προς παραγωγή βιοαερίου. Τα ειδικά πλαστικά υποστρώματα σε διασπορά (IUGIS Bio Chips®) που χρησιμοποιεί διατηρούν σε  υψηλά επίπεδα τους μικροοργανισμούς που αφομοιώνουν τα οργανικά απόβλητα. Είναι μια εξαιρετικά ασφαλής και οικολογικά δομημένη εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό σύστημα συλλογής απορριμμάτων τροφίμων με φορτηγά.
 
Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η εκπόνηση μελέτης για τη βελτίωση της μονάδας αερόβιας χώνευσης με δύο διακριτούς στόχους:
 
1.τη βελτιστοποίηση της ενζυμικής διεργασίας χώνευσης των υπολειμμάτων τροφίμων στο εσωτερικό της μονάδας σε σχέση με:
- το είδος της τροφοδοσίας της μονάδας
 -το είδος και την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων μικροοργανισμών
 -την οξύτητα του υγρού χώνευσης (το pH)
 -τη θερμοκρασία
 -την υγρασία
 -τη σχέση μάζας των υπολειμμάτων τροφίμων προς χώνευση/ ποσότητας ενζύμων ή μικροοργανισμών
και
2.τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων της μονάδας για την επίτευξη:
-μικρότερης κατανάλωσης νερού και μεγαλύτερης ανάκτησης/επαναχρησιμοποίησής του,
-καλής ανάμιξης και ομογενοποίησης τροφίμων εντός της μονάδας για την παραγωγή ομοιόμορφου προϊόντος εξόδου
-μικρότερης υγρασίας εξόδου 
-μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε αποικοδομήσιμα οργανικά υλικά κατάλληλα για τροφοδοσία μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας προς παραγωγή βιοαερίου.
 
Τα συστήματα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων τύπου IUGIS  αποτελούν την εξέλιξη της οικιακής κομποστοποίησης, καθώς  μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στα σημεία που παράγονται τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων και φυτών), χωρίς όμως να έχουν οποιονδήποτε περιορισμό στο είδος των υπολειμμάτων τροφίμων που μπορούν να δεχτούν (υπολείμματα κρέατος, ψαριών, μαγειρεμένα και μη τρόφιμα). Ουσιαστικά αποτελούν μια πλήρη κλειστή μονάδα σε μικρό μέγεθος και με αθόρυβη λειτουργία, στην οποία δεν υπάρχει διαρροή ούτε απελευθέρωση οσμών, κάτι που είναι σύνηθες τόσο στις απλές μονάδες οικιακής κομποστοποίησης όσο και σε κεντρικές ανοιχτές μονάδες κομποστοποίησης.
 
 
 
 
Φωτογραφία 1. Αερόβιος χωνευτής απορριμμάτων εγκαταστημένος στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ
Φωτογραφία 2.Τροφοδοσία αερόβιου χωνευτή της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ
Φωτογραφία 3.Το εσωτερικό του αερόβιου χωνευτή της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ σε λειτουργία
 
 

Δελτίο Τύπου Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3Γραφείο Τύπου

Μήνυμα του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικολάου Γ. Παπαϊωάννου, για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Τετ, 19/05/2021 - 10:06

Ημέρα τιμής και μνήμης των χιλιάδων θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων συνιστά η 19η Μαΐου. Η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και μια από τις πλέον τραγικές σελίδες στην ιστορία ολόκληρου του ελληνισμού, μας υπενθυμίζει το διαρκές χρέος μας απέναντι στην ιστορία, απέναντι στις γενιές που έφυγαν αλλά και σε αυτές που θα έρθουν. Το χρέος μας να διατηρήσουμε άσβεστη την ιστορική μνήμη. Η μνήμη της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού λειτουργεί ακόμη ως μια διαρκής υπενθύμιση, όχι μόνο για τους απανταχού Έλληνες αλλά για όλους τους πολίτες του κόσμου, της ανάγκης για σεβασμό, δικαιοσύνη και ειρήνη. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα από ποικίλες δράσεις, στοχεύουμε στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και της αναγνώρισης της Γενοκτονίας. Ήδη από το 2017 λειτουργεί στο ΑΠΘ η Έδρα Ποντιακών Σπουδών, ενώ έχει συσταθεί και το Κέντρο Ποντιακών Ερευνών του Αριστοτελείου, με στόχο τη διεπιστημονική μελέτη και την έρευνα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των Ελλήνων του Πόντου και τη διδασκαλία της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο ποντιακός ελληνισμός βίωσε τη φρίκη της εξόντωσης, βίωσε λεηλασίες και ωμότητες, βίωσε την εκρίζωση και τον εκτοπισμό. Δεν ξέχασε, δεν ξεχνά. Διατήρησε και διατηρεί αναλλοίωτη την ιστορική του μνήμη, τον δυναμισμό και την πλούσια παράδοσή του. Μέριμνά μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι να διαφυλάξουμε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά.
 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
Πρύτανης

ΕΔΒΜ143_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 91086

Σάβ, 15/05/2021 - 16:20

Επισυνάπτουμε την απόφαση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. πρωτ. 91086 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ

Ακολουθεί και ο σύνδεσμος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο site του ΕΛΚΕ.

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&Pag...

Με εκτίμηση,

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 91086

EUNIS21 Virtual Congress and workshops - Δωρεάν Εγγραφή

Παρ, 14/05/2021 - 16:21

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το ετήσιο συνέδριο του ευρωπαϊκού οργανισμού EUNIS που οργανώνει φέτος το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet.
To συνέδριο με θέμα "A New Era of Digital Transformation: Challenges for Higher Education"  θα γίνει διαδικτυακά 9-11 Ιουνίου ενώ την εβδομάδα 1-4 Ιουνίου υπάρχει μια σειρά από ανοικτές συνεδριάσεις/παρουσιάσεις των ομάδων εργασίας του EUNIS. To συνέδριο παρέχει μια ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ειδικών, χρηστών, ερευνητών, υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και διδακτικού προσωπικού από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Θα ακούσετε για τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας, των εξελίξεων και της ανάπτυξης της Πληροφορικής στα ΑΕΙ.
H συμμετοχή στο συνέδριο και στις προσυνεδριακές συναντήσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στο συνεδρίου στο https://www.eunis.org/eunis2021/schedule/ και περισσότερες πληροφορίες στο site του συνεδρίου https://www.eunis.org/eunis2021/
Η εγγραφή σας γίνεται στα παρακάτω link:
Εγγραφή στο Συνέδριο
https://zoom.us/webinar/register/7916195574622/WN_48hSW9WMTfuSpDOnlfHoyw
Εγγραφή στις προσυνεδριακές συνεδριάσεις
https://zoom.us/webinar/register/WN_dmlJd558SxW6KluNAmP_Kg
 

URL: https://www.eunis.org/eunis2021/E-mail: eunis2021@gunet.grΗμερομηνίες διεξαγωγής: Παρασκευή, 14 Μάιος, 2021 - 16:15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr