ΣΧΕΤΙΚΑ

Χώρου ζητήματα
Συγγραφείς: Συλλογικό έργο
Έκδοση: 1η έκδ./2015
ISBN: 978-960-456-441-5
Εκδότης: Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε

Ο συλλογικός τόμος «Χώρου Ζητήματα: Θεωρίες και Μεθοδολογίες για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη» εκδόθηκε στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 10 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Ο τόμος οργανώνεται σε έξι θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες προτεραιότητες αλλά και συνιστώσες του χωρικού σχεδιασμού: τις θεσμικές, διοικητικές και πολιτικές πτυχές του χωρικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης, την αλληλεπίδραση των συνιστωσών διαμόρφωσης του χώρου και τις επιπτώσεις τους στην οργάνωση και ρύθμιση των χρήσεων γης, τις οικονομικές συνιστώσες της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, την περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού και την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης,  την κοινωνική ανάλυση του χώρου, και τέλος τη χρήση νέων εργαλείων και τεχνικών στην ερμηνεία των χωρικών φαινομένων και το σχεδιασμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr