Ακολουθούν συνημμένα οι εξής προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων, χρηματικών βραβείων κληροδοτημάτων:

 1. Πρόσκληση χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα (μέχρι 2-4-2021)
 2. Πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες, κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (μέχρι 2-4-2021)
 3. Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο, από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου (μέχρι 2-4-2021)
 4. Πρόσκληση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου (μέχρι 2-4-2021)
 5. Πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα (μέχρι 22-5-2021)
 6. Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή/τήτρια, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου (μέχρι 2-4-2021)
 7. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών/τριών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου (μέχρι 2-4-2021)
 8. Χορήγηση ενός (1) χρηματικού βραβείου για τη συγγραφή μελέτης, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (μέχρι 17-02-2022)
 9. Χορήγηση ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο για τη συγγραφή καλύτερου συγγράμματος, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη (μέχρι 17-02-2022)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr