Ακολουθούν συνημμένα οι εξής προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων, χρηματικών βραβείων κληροδοτημάτων:

 1. Πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα (μέχρι 10-04-2020)
 2. Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο, κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (μέχρι 10-04-2020)
 3. Πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες, κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (μέχρι 10-04-2020)
 4. Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου (μέχρι 10-04-2020)
 5. Πρόσκληση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου (μέχρι 10-04-2020)
 6. Πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα (μέχρι 29-05-2020)
 7. Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Κων/νου Τσώπρου (μέχρι 10-04-2020)
 8. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών/τριών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου (μέχρι 10-04-2020)
 9. Χορήγηση ενός (1) χρηματικού βραβείου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (μέχρι 27-02-2021)
 10. Χορήγηση ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη (μέχρι 13-01-2021)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr