Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο https://it.auth.gr/el/node/5164. Για να ολοκληρώσετε την αίτηση θα πρέπει να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, το οποίο περιλαμβάνει την κατάθεση όλων των βαθμολογιών από το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ξεκινήστε την αίτηση και αν εκκρεμεί κάποια βαθμολογία σας να την αποθηκεύσετε ως «προσωρινά αποθηκευμένη» στο σύστημα ώστε να καταγράψει η Γραμματεία την πρόθεσή σας για ορκωμοσία. Θα την ολοκληρώσετε μόλις τακτοποιηθούν οι όποιες εκκρεμότητες της βαθμολογίας σας, μεταφορτώνοντας και τη βεβαίωση της βιβλιοθήκης και την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακάτω.
 
Προθεσμία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και επισύναψης των δικαιολογητικών:
Από 20 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2021.
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση:

 1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (κατατίθεται με όποιον πρόσφορο τρόπο στην Γραμματεία: φυσική παρουσία, ταχυμεταφορά κλπ, έως την Παρασκευή 29/10/2021).
 2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν εκκρεμεί καμία οφειλή σας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω gov.gr ή σαρωμένη από ΚΕΠ, που θα αναφέρει ότι δηλώνετε υπεύθυνα τα εξής:
 1. Δεν επιθυμώ να συμμετέχουν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου μου τα εξής επιλεγόμενα μαθήματα, στα οποία έχω εξετασθεί επιτυχώς: α) Μάθημα 1, β) Μάθημα 2, κλπ (αυτό θα το δηλώσετε μόνο στην περίπτωση που έχετε εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα προβλεπόλενα επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και άρα υπερβαίνετε τις 300 ΠΜ).
 2. Αποδέχομαι ως ορθό το Φύλλο Βαθμολογίας με αριθμό πρωτοκόλλου ……….., όπως μου έχει αποσταλεί από τη Γραμματεία του Τμήματος (το Φύλλο Βαθμολογίας θα το παραλάβετε ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση της βαθμολογίας σας από το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος).
 3. Δε διαμένω στη Φοιτητική Εστία του Α.Π.Θ. (αν δεν διαμένετε στην Φοιτητική Εστία) ή Διαμένω στη Φοιτητική Εστία του Α.Π.Θ. και θα έχω αποχωρήσει από αυτή έως την ημερομηνία της ορκωμοσίας μου (για την περίπτωση που διαμένετε στην Φοιτητική Εστία).
 4. Δεν έχω καμία εκκρεμότητα προς την ηλεκτρονική υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας «Εύδοξος».

 
Προκειμένου να λάβετε το Φύλλο Βαθμολογίας που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστά σχετικό αίτημα μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr (και όχι μέσω email) ενώ όσοι/ες έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα προβλεπόμενα επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου, παρακαλούμε να δηλώσουν άμεσα στη Γραμματεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την ιδρυματική τους ηλεκτρονική διεύθυνση προς το info@plandevel.auth.gr, ποια μαθήματα από τα επιπλέον, επιθυμούν να μην συμμετέχουν στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου τους.
Αυτό είναι για την έγκαιρη προετοιμασία της Γραμματείας για την ορκωμοσία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το δηλώσουν και στην υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται παραπάνω.
 
Πιστοποιητικά των αποφοίτων:
Την ημέρα της ορκωμοσίας, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά, δωρεάν ένα (1) Αντίγραφο Πτυχίου Integrated, ένα (1) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. ένα (1) Αγγλικό και ένα (1) Ελληνικό Παράρτημα Διπλώματος και ένα (1) Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Η/Υ. Ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα αυτά φέρουν QR code με τον οποίο δύνανται να παραληφθούν από άλλους φορείς και σε εκτυπωμένη μορφή.
 
Για κάθε επιπλέον Αντίγραφο Πτυχίου, Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή άλλο σχετικό έγγραφο που πιθανόν επιθυμείτε, θα πρέπει να πληρώσετε παράβολο 6,00€ για το κάθε πιστοποιητικό και να καταθέσετε/αποστείλετε στη Γραμματεία την σχετική απόδειξη. Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό με IBAN GR8701722720005272041780361 και δικαιούχο το ΑΠΘ.
 
Μεμβράνη πτυχίου
Για την έκδοση της μεμβράνης του πτυχίου το παράβολο είναι 32,00€ και μετά την πληρωμή του με τον πιο πάνω τρόπο θα πρέπει να καταθέσετε/αποστείλετε στη Γραμματεία την σχετική απόδειξη της τράπεζας.
 
Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
Για να παραλάβετε ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών μετά το πέρας της προθεσμίας αιτήσεων ορκωμοσίας και πριν την ημερομηνία ορκωμοσίας, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να έχετε υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr