Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζονται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου τα παρακάτω φροντιστηριακά μαθήματα που είχαν ξεκινήσει και πραγματοποιήθηκαν (βλ. ανακοίνωση Ιουνίου 2021).
Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται από το elearning και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων σχετικά με τα φροντιστηριακά μαθήματα αυτά.

ΣΕ 3-1 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
ΣΕ 8-1 Πολεοδομικά Σχέδια και Μελέτες
Θ1-1 Πόλη και Πολεοδομία
Θ9-Ε2 Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού
ΣΕ5-1 Χωροταξικός Σχεδιασμός
ΣΕ7-1 Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός Μητροπολιτικών Περιοχών
Θ8-Ε3 Χωρικός Σχεδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Θ8-Ε8 Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια
ΣΕ2-1 Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό
Θ9-Ε3 Η χρήση γης στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό
Ε1-2 Τοπογραφία -Γεωδαισία
Ε4-1 Φωτογραμμετρία
ΣΕ6-1 Προγραμματισμός Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Θ5-2 Οικονομική Γεωγραφία
Θ7-Ε5 Ειδικά Θέματα Παγκοσμιοποίησης και Ανάπτυξης
Θ8-Ε9 Οργάνωση Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Χωρική Ανάπτυξη
Θ8-Ε5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θ5-1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Θ7-Ε2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι όλοι/όλες οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ανακοινώσεις που τους αφορούν.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Κυριακή, 29 Αυγούστου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr