Οι φοιτήτριες/ές που παρακολουθούν το μάθημα Θ4-2 "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική" μπορούν να αναζητήσουν το σχετικό υλικό υποστήριξης που διαθέτει ο διδάσκοντας στη διεύθυνση https://drive.google.com/drive/folders/1DgZpIOe6EmZpkIocDuFD3H_XB00P6OJY όπου θα αναρτώνται οι παρουσιάσεις (PowerPoint) έκαστου μαθήματος που πραγματοποιείται, ανακοινώσεις αναφορικά με θέματα εργασιών, τρόπο πραγματοποίησής τους, προθεσμίες αποστολής τους καθώς και όλες οι ανακοινώσεις του διδάσκοντα για το μάθημα.

Τρόπος επικοινωνίας:

email: tmkoront@otenet.gr
Τηλ.:6907589010

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr