1. - Ο τρόπος διενέργειας του μαθήματος "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" θα πραγματοποιηθεί με αξιολόγηση εργασιών που θα εκπονηθούν από τους φοιτητές/τριες.

2. - Ειδικότερα στην ιστοσελίδα του τμήματος στο τμήμα "ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ", υπάρχει ανακοίνωση με τίτλο «Υλικό υποστήριξης του μαθήματος Θ4-2 "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική"» όπου οι φοιτήτριες/τές που παρακολουθούν το μάθημα Θ4-2 "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική" μπορούν να αναζητήσουν το σχετικό υλικό υποστήριξης που διαθέτετε στη διεύθυνση https://drive.google.com/drive/folders/1DgZpIOe6EmZpkIocDuFD3H_XB00P6OJY

3. - Ακολουθώντας την εν λόγω διεύθυνση στον φάκελο που έχει αναρτηθεί και αντιστοιχεί στο 1ο μάθημα που πραγματοποιήθηκε, υφίσταται έγγραφο στο οποίο περιγράφονται ενδεικτικά θέματα εργασιών καθώς και ενδεικτικές ενότητες από τις οποίες δύνανται οι φοιτητές/τριες να αντλήσουν θέματα. Επίσης στο ίδιο έγγραφο περιγράφονται οδηγίες κατάρτισης των εργασιών και τρόπος αλληλογραφίας με τον διδάσκοντα.

4. - Για όσους/ες έχουν παραδώσει εργασίες θα αξιολογηθούν αυτές για τον βαθμό του μαθήματος. Όσοι/ες δεν έχουν αναλάβει εργασίες θα πρέπει να αναλάβουν δηλώνοντας το σχετικό θέμα έως τις 22 ΜΑΙΟΥ (ε) 22 ΜΑΙΟΥ και να τις αποστείλουν έως τις 19 ΙΟΥΝΙΟΥ (ε) 19 ΙΟΥΝΙΟΥ στο email: tmkoront@otenet.gr.

5. - Μετά την 19 ΙΟΥΝΙΟΥ δεν θα γίνεται δεκτή καμία παραλαβή εργασίας.

6. - Η επικοινωνία εφόσον χρειάζεται θα πραγματοποιείται στο email: tmkoront@otenet.gr και στον τηλ. αριθμό: 6907589010.

O Διδάσκων
Δρ. Τρύφων ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr