Από τον Φάκελλο «1_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» → «1_ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», τα εξής:
«2_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020.ppt»: διαφάνειες 8 – 9 και 11 – 22
«3_ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.pdf»: σελίδες 1-12
Από τον Φάκελλο «1_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» → «2_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014_20 ΕΛΛΑΔΑ», τα εξής:
«2_1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf»: κεφάλαια 1, 2.2 και 3.1
«4_3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf»: κεφάλαια 2.1, 5.1, 7.1 και 7.2.1
Από τον Φάκελλο «1_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» → «3_ΕΡΓΑΛΕΙΑ», Όλα
Από τον Φάκελλο «1_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» → «4_ΔΕΙΚΤΕΣ», τα εξής:
«1_ΔΕΙΚΤΕΣ 2000-2006.pdf: κεφάλαια Α.3 – Α.6 και Α.18, Α.19
Από τον Φάκελλο «3_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» → «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2014_20», τα εξής:
«1_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΧ ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΣΠΕ_2014-2020.pdf»: κεφάλαια 2, 4, ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 (1.1 – 1.4) και 2 (2.1 – 2.4)
Από τον Φάκελλο «3_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» → «HES conference», το εξής:
«KANTSOS_GEA 2016-2020.pdf»: όλο (χωρίς διαγράμματα)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr