Αγαπητή φοιτήτρια,
Αγαπητέ φοιτητή,

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και τις Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ: https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas N. 4653/20 και ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, Απόφαση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ (ΣΑΠ-ΕΘΑΑΕ) 8/10-12-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολή αιτήσεων δείτε συνημμένα αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα Φοίτησης
Τρίτη, 31.05.2022 (ώρα 22:00)

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr