Προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ


Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 ξεκινά το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο με δια ζώσης παρουσία.
Η πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής προστασίας είναι απαραίτητη.


Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ έχουν ανακοινώσει ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Επισημαίνονται βάσει των οδηγιών αυτών τα εξής:

Για να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός του ΑΠΘ, απαιτείται να προβείτε στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr.


Για την είσοδο στα κτίρια των Σχολών, απαιτείται η επίδειξη είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή του διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCR) καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).


Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία, συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει ή διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR ή Rapid Test, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4406/24-9-2021).


Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).


Ειδικώς οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών όπου πραγματοποιείται ή εκπαιδευτική διαδικασία.


Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται συνωστισμός.


Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα ή έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία συμμετείχε, καθώς και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 ανά περίπτωση προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.


Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (PCR ή Rapid Test) από τον κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής αντίστοιχα.

 

Καλείστε για την πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής προστασίας και των οδηγιών.


Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr