ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2017-2018

Ακολουθεί συνημμένα η σχετική εγκύκλιος.

Tο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή του και δεν επιτευχθεί ο έλεγχος του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, λόγω μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης, ο δικαιούχος προβαίνει σε οριστική υποβολή της αίτησης εμπρόθεσμα (έως και 3 Ιουλίου) παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου αυτής αγνοώντας τυχόν μηνύματα της ηλ. πλατφόρμας (π.χ. η αίτηση θα απορριφθεί κλπ).

Η αίτησή του παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή αφορά σε φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εκκαθαρισθεί  κατά το χρόνο που ο δικαιούχος υποβάλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr