Η τυπική αρχική δήλωση ανάληψης θέματος Διπλωματικής Εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος έως και 19-11-2021 (για την περίοδο Φεβρουαρίου 2022), έως και 4-3-2021 (για την περίοδο Ιουνίου 2022) και έως 3-6-2021 (για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022).

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του  προγράμματος σπουδών του Τμήματος (σχετική ανακοίνωση), οι φοιτητές/ήτριες πέραν του 10ου εξαμήνου σπουδών αποκλειστικά, μπορούν αν επιθυμούν να ακολουθήσουν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, να υποβάλλουν αρχική δήλωση θέματος Ερευνητικής εργασίας το αργότερο για την περίοδο Φεβρουάριο του 2022 (έως και 19-11-2021) και να την ολοκληρώσουν το αργότερο ως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Οι δηλώσεις στέλνονται (είτε από τον/ην φοιτητή/ήτρια, είτε από τον/ην επιβλέποντα/ουσα) αποκλειστικά ηλεκτρονικά  στο e-mail: info@plandevel.auth.gr, ενώ δεν θα γίνονται αποδεκτές δηλώσεις που αποστέλλονται με κενά τα υποχρεωτικά πεδία (διακρίνονται από το έντονο πλαίσιο του πεδίου).
Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν κάνει αρχική δήλωση στο παρελθόν δεν χρειάζεται να ξανακάνουν.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr