Η οριστική δήλωση της Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία αποκλειστικά ηλεκτρονικά (liartsis@plandevel.auth.gr) έως και την Τετάρτη 08/09/2021.

Η oριστική Δήλωση πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ημερομηνία υποβολής, αγγλικό τίτλο και υπογραφή επιβλέποντα (δεκτή και η ψηφιακή μορφή), αλλιώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Η Διπλωματική και Ερευνητική Εργασία παραδίδονται (σε μορφή επεξεργάσιμο .pdf με μικρό μέγεθος ανάλυσης φωτογραφιών) με αποστολή ηλεκτρονικά έως και την Δευτέρα 20/09/2021, στο email: lbozis@plandevel.auth.gr.

Σημειώνεται ότι η ερευνητική εργασία είναι χωρίς παρουσίαση.

 

Κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή σε ένα (1) ενιαίο τεύχος μαζί με τη Σύνοψη, την ημέρα της παρουσίασης- εξέτασης (δείτε τη σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο εν μέσω μέτρων πανδημίας).

Καθώς και ένα (1) cd-rom με τα εξής αρχεία :

1.     Το αρχείο της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας σε μορφή .pdf

2.     Την παρουσίαση της εργασίας σε μορφή .pdf ή .ppt(x)

3.     Ένα αρχείο word με τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν στην ερευνητική,  διπλωματική εργασία: Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά), Ονοματεπώνυμο  (Αγγλικά), Όνομα πατρός, Τίτλος εργασίας, Τίτλος εργασία στην αγγλική.

Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά)         Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά) 

1.                                                  1.                                            

2.                                                  2.

3.                                                  3.                                    

Περίληψη (Ελληνικά) – Περίληψη (Αγγλικά) :

Συμπληρώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε αρχείο word δακτυλογραφημένο με πεζούς χαρακτήρες (μικρά γράμματα) χωρίς παραγράφους.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr