Δείτε τη συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με το θέμα διαγραφής υποψήφιου διδάκτορα μετά την πάροδο επτά (7) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013
Κατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr