Το πρόγραμμα ESPON  διοργανώνει το επιστημονικό Συνέδριο «Δημιουργία της επόμενης γενιάς ερευνών για τη χωρική ανάπτυξη» την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, στο Λονδίνο.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή και η συζήτηση των εμπειριών και των μελλοντικών προκλήσεων της χωρικής ανάπτυξης και συνοχής. Τρία κύρια θέματα έχουν εντοπιστεί ως κοινές προκλήσεις για τη βελτίωση και την περαιτέρω υποστήριξη προς τους φορείς χάραξης πολιτικής: α) Χωρικές Διασυνδέσεις, β) Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, γ) Νέες Πηγές Δεδομένων.

Ως εκ τούτου, το  ESPON πρόσφατα απεύθυνε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή άρθρων που περιγράφουν, αναλύουν και μεταφέρουν τις νέες μεθοδολογίες που αναπτύσσονται και ήδη χρησιμοποιούνται και είναι σχετικές με ένα από τα τρία ανωτέρω θέματα. Η προθεσμία για την υποβολή των άρθρων  έχει πλέον παραταθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιστημονικό Συνέδριο, την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή των άρθρων και το έντυπο υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ESPON.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018
Κατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr